Snabbfakta om befattningen

  • Befattningstyp: Soldat/Sjöman
  • Orter: ,
  • Verksamhetsområden: Logistik, Marinen
  • Arbetsområden: Teknik
  • Teman: Fartyg/hav, IT/elektronik, Naturvetenskap, Problemlösning
  • Utbildas via grundutbildningen: Ja
2/5
Fysisk
5/5
Teknisk
4/5
Teoretisk
4/5
Mentalt

Arbetsuppgifter

I rollen som systemtekniker till sjöss får du en unik kompetens. Du lär dig både hur fartygens system är uppbyggda samt hur de används i rollen som operatör. Du kommer att kunna lösa tekniska problem och även delta direkt i strid.

Som systemtekniker hanterar du alla de elektroniska systemen ombord. Det gäller allt från sonarsystemet, som används för att lyssna på ljud under vattnet, till spanings- och navigationsradar.

Du gör rutinmässiga kontroller och så länge allt fungerar ägnar du dig åt förebyggande underhåll. Du arbetar tillsammans med ett systemtekniskt befäl som har huvudansvar för systemen samt fartygets datornätverk.

När båten ligger vid kaj fokuserar du på att laga och uppgradera ett systems mjukvara och byta reservdelar. Du kan också löda och reparera mindre skador eller  rensa luftfilter i fläktsystemet. En del tid lägger du på att testa så att alla system fungerar. Under dessa arbeten lär du dig hur systemen är uppbyggda och sammankopplade med andra system.

Rollen som tekniker innebär också att komma på nya lösningar om ett system går sönder. Du ska veta vilka alternativa system som kan användas och hur du fixar vissa fel.

Ombord på fartygen lever du nära inpå andra måste du också vara social och snabbt kunna lösa konflikter som uppstår. Då skapas ett bra arbetsklimat ombord.

Rollen som stridsledningsoperatör, rökdykare eller livräddare

Utöver tekniska arbeten intar du rollen som stridsledningsoperatör när fartyget befinner sig till sjöss. I denna roll stöttar du officeren med att övervaka allt som sker på havet och kommunicerar med andra enheter. Du har en viktig roll att säkerställa fartygets säkerhet och funktion i strid.

Du sitter vid ett av fartygets ledningsstödsystem och samarbetar med andra operatörer för att fartyget ska kunna strida till sjöss.

Säkerheten till sjöss är oerhört viktig. Du kan också komma att arbeta i rollen som som rökdykare samt livräddare.

Utbildningsfakta

  • Utbildningstid: 9-11 mån
  • Utbildningsplatser: ,
Kommande utbildningsstarter

26 jun 2023

Sista dag för inskrivning 21 maj 2023

24 jul 2023

Sista dag för inskrivning 18 jun 2023

21 aug 2023

Sista dag för inskrivning 16 jul 2023

18 sep 2023

Sista dag för inskrivning 13 aug 2023

Se alla utbildningsstarter

Om utbildningen

För att jobba i denna befattning genomför du en militär grundutbildning på Sjöstridsskolan (SSS) i Karlskrona för att sedan söka anställning på Första ubåtsflottiljen, Tredje sjöstridsflottiljen i Karlskrona eller Fjärde sjöstridsflottiljen i Berga.

I ditt arbete som systemtekniker är teknisk bakgrund och ett stort teknikintresse en nödvändighet. 

Min väg till systemtekniker

Militär bakgrund
Ingen militär bakgrund
Mönstring

1 dag

Mönstringen består av ett antal tester som genomförs av Plikt- och prövningsverket för att testa din lämplighet att utbilda dig och jobba militärt i Försvarsmakten. 

Särskilda krav

Vissa befattningar har särskilda antagningskrav, som kräver att du genomför extra tester för att bli antagen.

Grundutbildning

Du börjar med att göra en grundutbildning med värnplikt. Utbildningen är mellan 6–15 månader beroende på vad du ska utbildas till.

GRUNDLÄGGANDE MILITÄR UTBILDNING (GMU)

3 månader

Utbildningen inleds med en grundläggande militär utbildning (GMU).

BEFATTNINGSUTBILDNING (BU)

Efter den grundläggande militära utbildningen fortsätter utbildningen direkt med en befattningsutbildning. Utbildningslängden varierar beroende på vilket område du utbildar dig inom.

Ansök om anställning

Du kan fortsätta din karriär inom Försvarsmakten på många olika sätt. Som anställd fortsätter du hela tiden att öva och vidareutveckla dig i din roll.

Du kan också vidareutbilda dig inom officersspåret eller engagera dig i Hemvärnet.

Fortsatt karriär