Snabbfakta om befattningen

  • Befattningstyp: Soldat/Sjöman
  • Orter: ,
  • Verksamhetsområden: Logistik, Marinen
  • Arbetsområden: Teknik
  • Teman: Fartyg/hav, Maskinteknik, Naturvetenskap
  • Utbildas via grundutbildningen: Nej
2/5
Fysisk
5/5
Teknisk
4/5
Teoretisk
4/5
Mentalt

Arbetsuppgifter

Som vapentekniker fokuserar du på att se till att vapensystemen alltid är redo och fungerande för insats.

Du jobbar bland annat med att vårda artilleripjäsens eldrör och mekanism, genom att till exempel byta olja och fett.

Ombord på fartyget övar du kontinuerligt för att få besättningen samspelt och trimmad för skarpa insatser, såväl hemma som någonstans utomlands.

Du och de övriga besättningsmedlemmarna lever och arbetar i en miljö som kräver god samarbetsförmåga och kamratskap.

För dig som vapentekniker kan arbetet innebära hårda arbetsinsatser under de mest skilda väderförhållanden, ibland i kraftig sjögång.

Utbildningsfakta

  • Utbildningstid: 9-11 mån
  • Utbildningsplatser: ,

Om utbildningen

För att jobba i denna befattning genomför du en militär grundutbildning på Sjöstridsskolan (SSS) i Karlskrona för att sedan söka anställning på Första ubåtsflottiljen, Tredje sjöstridsflottiljen i Karlskrona eller Fjärde sjöstridsflottiljen i Berga.

Hur utbildningen ser ut beror på vilken arbetsplats du kommer att ha. Ska du exempelvis arbeta ombord på en ubåt ser miljön annorlunda ut. Du behöver också genomföra extra tester för att kunna bli antagen att arbeta på en ubåt.

Min väg till vapentekniker

Militär bakgrund
Ingen militär bakgrund
Mönstring

1 dag

Mönstringen består av ett antal tester som genomförs av Rekryteringsmyndigheten för att testa din lämplighet att utbilda dig och jobba militärt i Försvarsmakten. 

Utökad mönstring

Vissa befattningar särskilda antagningskrav, som kräver att du genomför extra tester för att bli antagen.

Grundutbildning

Du börjar med att göra en grundutbildning med värnplikt. Utbildningen är mellan 6–15 månader beroende på vad du ska utbildas till.

GRUNDLÄGGANDE MILITÄR UTBILDNING (GMU)

3 månader

Utbildningen inleds med en grundläggande militär utbildning (GMU).

BEFATTNINGSUTBILDNING (BU)

Efter den grundläggande militära utbildningen fortsätter utbildningen direkt med en befattningsutbildning. Utbildningslängden varierar beroende på vilket område du utbildar dig inom.

Ansök om anställning

Du kan fortsätta din karriär inom Försvarsmakten på många olika sätt. Som anställd fortsätter du hela tiden att öva och vidareutveckla dig i din roll.

Du kan också vidareutbilda dig inom officersspåret eller engagera dig i Hemvärnet.

Fortsatt karriär