En modern helikopter är en högteknologisk arbetsmiljö med många stödsystem du som pilot måste behärska. Det är viktigt att du kan styra helikoptern på ett säkert sätt även i situationer när ett eller flera system slutar fungera. Samtidigt måste en pilot också klara av att navigera, samordna besättningsarbetet, radiosamverka med mark- och sjöförband, läsa av situationen i stridsområdet och fatta sekundsnabba beslut.

BEHÖRIGHETSKRAV

  • Grundkrav
  • Svenska 2 (B)
  • Matematik 2 (B)
  • Samhällskunskap 1 (A)
  • Min-/max längd: cirka 160-190 centimeter, vissa delmått är avgörande

Tester för antagning

Du som är intresserad av pilotutbildningen måste först genomföra pilottest som består av ett antal olika test. Om du är kallad till mönstring kan du göra testerna som en del av mönstringen.

Läs mer om pilottest

OM UTBILDNINGEN

På Försvarsmaktens pilotutbildning läser du de första fyra terminerna vid Försvarshögskolan och Militärhögskolan Karlberg. Där läser du också de teoretiska grunderna för att bli officer. Termin fem och sex är grundläggande helikopterflygutbildning som genomförs vid den tyska arméflygskolan i Bückeburg. Därefter tar du officersexamen och blir anställd.

Som anställd fortsätter din utbildning i Bückeburg ytterligare fem månader för utbildning i bland annat mörkerflygning. Sedan genomför du grundläggande taktisk flygutbildning på Flygskolan i Linköping. Här flyger du Helikopter 15 och vidareutvecklar dina förmågor i mer avancerade flygprofiler. Därefter genomför du typinskolning på någon av de tre helikoptertyperna; Helikopter 14, Helikopter 15 eller Helikopter 16. Hur lång din utbildning är och var du tjänstgör beror på vilken helikoptertyp du utbildar dig mot. Helikopterdivisionerna finns i Ronneby, Linköping och Luleå.

HUR ANSÖKER JAG?

Du som är intresserad ansöker först till pilottestet. Om du får godkänt resultat kan du ansöka till pilotutbildningen när ansökan öppnar.

ATT JOBBA SOM HELIKOPTERPILOT

Som helikopterpilot arbetar du i stort sett alltid som en del i en besättning. I sin minsta sammansättning består den av två piloter, där den ena flyger och den andre stödjer med uppgifter som navigation, radiokommunikation och systemövervakning. I en större helikopter kan besättningen utöver de två piloterna bestå av en färdmekaniker, en dörrskytt och sjukvårdspersonal.

En välfungerande gruppdynamik med lagspelare som har stort förtroende för varandra och ödmjukhet inför uppgiften krävs för att arbetet ska fungera.

För att upprätthålla en hög kompetens är det viktigt att du ofta och kontinuerligt genomför flygövningar. Därför är ambitionen att du under en vanlig dag på ska kunna genomföra minst ett flygpass.

Dessutom förbereder du dig själv och dina arbetskamrater på kommande verksamhet genom fysisk träning, planering, taktikutveckling och flygsäkerhetsarbete. Det dagliga arbetet varierar i både intensitet och karaktär.

Karriärvägar som helikopterpilot

Du börjar som styrman i en helikopterbesättning. Som styrman är du en av två piloter i helikoptern. Du stödjer befälhavaren för att lösa uppgiften på bästa sätt. Arbetsuppgifterna varierar från uppdrag till uppdrag och från besättning till besättning.

Från styrman kan du efter några år i yrket bli befälhavare. Beroende på vilken av de två officerskategorierna du tillhör – specialistofficer eller taktisk officer – kan du välja olika inriktningar i din karriär.

Som specialistofficer kommer dina arbetsuppgifter fokusera på flygtjänsten och skarpa flyguppdrag. Framöver kan du utveckla dig till att bli exempelvis flyglärare eller testpilot.

Som taktisk operativ officer inriktar du dig istället mot att efter flera års flygtjänst axla uppgifter mot en flygledande befattning. Det kan exempelvis vara flygstyrkechef eller divisionschef. Som divisionschef leder du en division om 20-30 personer och beordrar andra att flyga, ett ansvarsfullt jobb som kräver stort förtroende.

Att arbeta som helikopterpilot innebär att du måste vara beredd att åka på insats utomlands. En insatsperiod kan sträcka sig upp till ett år, fördelat på flera perioder om åtta till tolv veckor vardera. Insatsperioderna varierar från fall till fall.

Svenska helikopterförband har tidigare varit insatta i Kosovo, Adenviken utanför Somalias kust och Afghanistan.

Liknande befattningar

Helikopterpilot specialistofficer

Som specialistofficer är huvuduppgiften flygtjänst och skarpa flyguppdrag. Efter flera års flygtjänst kan du bli flyglärare eller testpilot.

Stridspilot

Som stridspilot flyger du JAS 39 Gripen i olika flyguppdrag. Stabilt psyke och god fysik krävs för att hantera påfrestningarna du utsätts för i flygplanet. Personlig mognad, öppenhet och ödmjukhet är egenskaper som värderas högt. Det är en krävande tjänst och lång utbildning, därför är den anpassad med successivt ökande belastning för att du som uttagen skall få optimala möjligheter att bli så bra som möjligt.

Transportflygpilot

Som transportflygpilot officer har du möjlighet att kompetensutvecklas mot ledande befattningar.

Uppdragsspecialist

Uppdragsspecialisten arbetar i en helikopterbesättning som löser olika strids- eller räddningsuppgifter under övningar och insatser.