En modern helikopter är en högteknologisk arbetsmiljö med många tekniska stödsystem du som pilot måste behärska. Det är viktigt att du kan framföra helikoptern på ett säkert sätt även i situationer då ett eller flera av systemen upphör att fungera. Samtidigt måste en pilot också klara av att navigera, samordna besättningsarbetet, radiosamverka med mark- och sjöförband, läsa av den taktiska situationen i stridsområdet och fatta sekundsnabba beslut som kan innebära skillnaden mellan framgång och katastrof.

BEHÖRIGHETSKRAV

  • Grundkrav
  • Svenska 2 (B)
  • Matematik 2 (B)
  • Samhällskunskap 1 (A)
  • Min-/max längd: cirka 160-190 centimeter, vissa delmått är avgörande

Tester för antagning

Du som är intresserad av pilotutbildningen måste först genomföra pilottest som består av ett antal olika test. Om du är kallad till mönstring kan du göra testerna som en del av mönstringen.

Läs mer om pilottest

OM UTBILDNINGEN

På pilotutbildningen (Försvarsmaktens flygförarutbildning, FFU) läser du de första fyra terminerna vid Försvarshögskolan och Militärhögskolan Karlberg. Där läser du också de teoretiska grunderna för att bli officer. Termin fem och sex är grundläggande helikopterflygutbildning som genomförs vid den tyska arméflygskolan i Bückeburg. Därefter tar du officersexamen och blir anställd.

Din utbildning fortsätter som anställd och du återvänder till Bückeburg ytterligare fem månader för utbildning i bland annat mörkerflygning. Sedan genomför du grundläggande taktisk flygutbildning på Flygskolan i Linköping. Här flyger du Helikopter 15 och vidareutvecklar dina förmågor i mer avancerade flygprofiler. Därefter genomför du typinskolning på någon av de tre helikoptertyperna; Helikopter 14, Helikopter 15 eller Helikopter 16. Utbildningens längd varierar och tjänstgöringsort beror på vilken helikoptertyp du utbildar dig mot. Helikopterdivisionerna finns i Ronneby, Linköping och Luleå.

HUR ANSÖKER JAG?

Du som är intresserad ansöker först till pilottestet. Om du får godkänt resultat kan du ansöka till pilotutbildningen när ansökan öppnar.

ATT JOBBA SOM HELIKOPTERPILOT

En modern helikopter är en högteknologisk arbetsmiljö med många tekniska stödsystem du som pilot måste behärska. Det är viktigt att du kan flyga helikoptern på ett säkert sätt även i situationer då ett eller flera system slutar fungera.

Samtidigt måste en pilot också kunna navigera, samordna besättningsarbetet, radiosamverka med mark- och sjöförband, läsa av den taktiska situationen i stridsområdet och fatta sekundsnabba beslut. Beslut som kan innebära skillnaden mellan framgång och katastrof.

Som helikopterpilot arbetar du i stort sett alltid som en del i en besättning. I sin minsta sammansättning består den av två piloter, där den ena flyger och den andre stödjer med uppgifter som navigation, radiokommunikation och systemövervakning. I en större helikopter kan besättningen utöver de två piloterna bestå av en färdmekaniker, en dörrskytt och sjukvårdspersonal.

En välfungerande gruppdynamik med lagspelare som har stort förtroende för varandra och ödmjukhet inför uppgiften krävs för att arbetet ska fungera.

För att upprätthålla en hög kompetens är det viktigt att du ofta och kontinuerligt genomför flygövningar. Därför är ambitionen att du under en vanlig dag på ska kunna genomföra minst ett flygpass.

Dessutom förbereder du dig själv och dina arbetskamrater på kommande verksamhet genom fysisk träning, planering, taktikutveckling och flygsäkerhetsarbete. Det dagliga arbetet varierar i både intensitet och karaktär och ställer höga krav på personalens lämplighet.

Karriärvägen för en helikopterpilot börjar som styrman i en helikopterbesättning. Som styrman är du en av två piloter i helikoptern. Du stödjer befälhavaren för att lösa uppgiften på bästa sätt. Arbetsuppgifterna varierar från uppdrag till uppdrag och från besättning till besättning.

Från styrman kan du efter några år i yrket bli befälhavare. Beroende på vilken av de två officerskategorierna du tillhör – specialistofficer eller taktisk operativ officer – kan du välja olika inriktningar i din karriär.

Som specialistofficer kommer dina arbetsuppgifter fokusera på flygtjänsten och skarpa flyguppdrag. Efter flera års flygtjänstgöring kan du utveckla dig till att bli exempelvis flyglärare eller testpilot.

Som taktisk operativ officer inriktar du dig istället mot att efter flera års flygtjänst axla uppgifter mot en flygledande befattning. Exempel på flygledande befattningar är flygstyrkechef och divisionschef. Som divisionschef leder du en division om 20-30 personer och beordrar andra att flyga, ett mycket ansvarsfullt jobb som kräver stort förtroende.

På en helikopterdivision arbetar du alltid tillsammans med andra människor, både på marken och i luften. Social kompetens och personlig mognad är därför värdefulla egenskaper. Du behöver också vara stresstålig och kunna prioritera rätt när det gäller.

Att arbeta som helikopterpilot innebär att du måste vara beredd att åka på insats utomlands. En insatsperiod kan sträcka sig upp till ett år, fördelat på flera perioder om åtta till tolv veckor vardera. Insatsperioderna varierar från fall till fall.

Svenska helikopterförband har tidigare varit insatta i Kosovo, Adenviken utanför Somalias kust och Afghanistan.

Liknande befattningar

Helikopterpilot specialistofficer

Som specialistofficer är huvuduppgiften flygtjänst och skarpa flyguppdrag. Efter flera års flygtjänst kan du bli flyglärare eller testpilot.

Stridspilot

Som stridspilot flyger du JAS 39 Gripen i olika flyguppdrag. Stabilt psyke och god fysik krävs för att hantera påfrestningarna du utsätts för i flygplanet. Personlig mognad, öppenhet och ödmjukhet är egenskaper som värderas högt. Det är en krävande tjänst och lång utbildning, därför är den anpassad med successivt ökande belastning för att du som uttagen skall få optimala möjligheter att bli så bra som möjligt.

Transportflygpilot

Som transportflygpilot officer har du möjlighet att kompetensutvecklas mot ledande befattningar.

Uppdragsspecialist

Uppdragsspecialisten arbetar i en helikopterbesättning som löser olika strids- eller räddningsuppgifter under övningar och insatser.