En modern helikopter är en högteknologisk arbetsmiljö med många tekniska stödsystem du som pilot måste behärska. Det är viktigt att du kan framföra helikoptern på ett säkert sätt även i situationer då ett eller flera av systemen upphör att fungera. Samtidigt måste en pilot också klara av att navigera, samordna besättningsarbetet, radiosamverka med mark- och sjöförband, läsa av den taktiska situationen i stridsområdet och fatta sekundsnabba beslut som kan innebära skillnaden mellan framgång och katastrof.

BEHÖRIGHETSKRAV

 • Grundkrav
 • Svenska 2 (B)
 • Matematik 2 (B)
 • Samhällskunskap 1 (A)
 • Godkända antagningstester till stridspilot
 • Min-/max längd: cirka 160-190 centimeter, vissa delmått är avgörande

ANTAGNINGSTESTER

Du som ansöker måste genomföra ett antal olika tester för att kunna bli antagen till pilotutbildningen.

LÄS MER OM TESTERNA

 

OM UTBILDNINGEN

Har du ingen tidigare militär erfarenhet börjar du med att ansöka till en militär grundutbildning.

På pilotutbildningen (Försvarsmaktens flygförarutbildning, FFU) läser du de första fyra terminerna vid Försvarshögskolan och Militärhögskolan Karlberg. Där läser du också de teoretiska grunderna för att bli officer. Termin fem och sex är grundläggande helikopterflygutbildning som genomförs i Tyskland vid den tyska arméflygskolan i Bückeburg. Därefter tar du officersexamen och blir anställd.

Din utbildning fortsätter som anställd och du återvänder till Bückeburg fem månader till för att utbildas i bland annat mörkerflygning. Sedan genomförs grundläggande taktisk flygutbildning på Flygskolan i Linköping. Här flyger du Helikopter 15 och vidareutvecklar dina förmågor i mer avancerade flygprofiler. Därefter genomför du typinskolning på någon av de tre helikoptertyperna; Helikopter 14, Helikopter 15 eller Helikopter 16. Utbildningens längd varierar och tjänstgöringsort beror på vilken helikoptertyp du utbildas mot. Helikopterdivisionerna finns på Ronneby, Linköping och Luleå.

HUR SÖKER JAG?

Beroende på dina tidigare erfarenheter ser ansökningsprocessen olika ut. Här kan du läsa mer om de olika vägarna.

Ingen militär erfarenhet. Läs mer

Har genomfört eller genomför en grundutbildning. Läs mer

Har en akademisk examen. Läs mer

Jobbar som officer. Läs mer

 

ATT JOBBA SOM HELIKOPTERPILOT

En modern helikopter är en högteknologisk arbetsmiljö med många tekniska stödsystem du som pilot måste behärska. Det är viktigt att du kan framföra helikoptern på ett säkert sätt även i situationer då ett eller flera av systemen upphör att fungera.

Samtidigt måste en pilot bland annat också klara av att navigera, samordna besättningsarbetet, radiosamverka med mark- och sjöförband, läsa av den taktiska situationen i stridsområdet och fatta sekundsnabba beslut som kan innebära skillnaden mellan framgång och katastrof.

Som helikopterpilot arbetar du i stort sett alltid som en del i en besättning. I sin minsta sammansättning sker det i form av två piloter, där den ena flyger och den andre stödjer med uppgifter så som navigation, radiokommunikation och systemövervakning. I en större helikopter kan besättningen exempelvis bestå av två piloter, en färdmekaniker, en dörrskytt och sjukvårdspersonal.

En välfungerande gruppdynamik med lagspelare som har stort förtroende för varandra och ödmjukhet inför uppgiften är ett krav för att arbetet i en helikopter ska fungera.

Helikopterflottiljens krigsförband, Helikopterflottiljen, sätter upp ett antal helikopterdivisioner som löser både sjö- och markoperativa uppgifter.

För att kunna upprätthålla en hög kompetens är det viktigt att du ofta och kontinuerligt genomför flygövningar. Under en vanlig dag på jobbet är därför ambitionen att du ska kunna genomföra minst ett flygpass. Dessutom förbereder du dig själv och dina arbetskamrater på kommande verksamhet genom fysisk träning, planering, taktikutveckling och flygsäkerhetsarbete. Det dagliga arbetet är alltså väldigt varierande i både intensitet och karaktär och ställer höga krav på personalens duglighet och lämplighet.

Instegsbefattningen för en helikopterpilot är styrman i en helikopterbesättning. Som styrman är du en av två piloter i helikoptern. Styrmannen stödjer befälhavaren med det som behövs för att kunna lösa uppgiften på bästa sätt. Arbetsuppgifterna varierar från uppdrag till uppdrag och från besättning till besättning.

Från styrman kan du efter några år i yrket bli befälhavare. Beroende på vilken av de två officerskategorierna du tillhör – specialistofficer eller taktisk operativ officer – kan du välja olika inriktningar i din karriär.

Som specialistofficer kommer dina arbetsuppgifter fokusera på flygtjänsten och skarpa flyguppdrag. Efter flera års flygtjänstgöring kan du utveckla dig till att bli exempelvis flyglärare eller testpilot.

Som taktisk operativ officer inriktar du dig istället mot att efter flera års flygtjänst axla uppgifter mot en flygledande befattning. Exempel på flygledande befattningar är flygstyrkechef och divisionschef. Som divisionschef leder du en division om 20-30 personer och beordrar andra att flyga, ett mycket ansvarsfullt jobb som kräver stort förtroende från kollegerna.

På en helikopterdivision arbetar du alltid tillsammans med andra människor, både på marken och i luften. Social kompetens och personlig mognad är därför mycket värdefulla egenskaper i yrket. Du måste också vara stresstålig och kunna prioritera rätt när det gäller.

Att arbeta som helikopterpilot innebär att du måste vara beredd att åka på insatser utomlands, utöver flygtjänsten på hemmaplan. En insatsperiod kan sträcka sig upp till ett år, fördelat på flera perioder om åtta till tolv veckor vardera. Självklart varierar insatsperioderna från fall till fall.

Svenska helikopterförband har tidigare varit insatta i Kosovo, Adenviken utanför Somalias kust och Afghanistan.

Helikopterflottiljens krigsförband, Helikopterbataljonen, sätter upp ett antal helikopterdivisioner som löser både sjö- och markoperativa uppgifter.

För att kunna upprätthålla en hög kompetens är det viktigt att du ofta och kontinuerligt genomför flygövningar. Under en vanlig dag på jobbet är därför ambitionen att du ska kunna genomföra minst ett flygpass. Dessutom förbereder du dig själv och dina arbetskamrater på kommande verksamhet genom fysisk träning, planering, taktikutveckling och flygsäkerhetsarbete. Det dagliga arbetet är alltså väldigt varierande i både intensitet och karaktär och ställer höga krav på personalens duglighet och lämplighet.

Instegsbefattningen för en helikopterpilot är styrman i en helikopterbesättning. Som styrman är du en av två piloter i helikoptern. Styrmannen stödjer befälhavaren med det som behövs för att kunna lösa uppgiften på bästa sätt, och arbetsuppgifterna varierar från uppdrag till uppdrag och från besättning till besättning.

Från styrman kan du efter några år i yrket bli befälhavare. Beroende på vilken av de två officerskategorierna du tillhör, specialistofficer eller taktisk operativ officer, kan du välja olika inriktningar i din karriär.

Som specialistofficer kommer dina arbetsuppgifter fokusera på flygtjänsten och skarpa flyguppdrag. Efter flera års flygtjänstgöring kan du utvecklas till att bli exempelvis flyglärare eller testpilot.

Som taktisk operativ officer inriktas du istället mot att efter flera års flygtjänst axla uppgifter mot en flygledande befattning. Exempel på flygledande befattningar är rotechef, flygstyrkechef och divisionschef. Som divisionschef leder du en division om 15–20 personer och beordrar andra att flyga, ett mycket ansvarsfullt jobb som kräver stort förtroende från kollegerna.

På en helikopterdivision arbetar man alltid tillsammans med andra människor, både på marken och i luften. Social kompetens och personlig mognad är därför mycket värdefulla egenskaper i yrket. Du måste också vara stresstålig och kunna göra rätt prioriteringar när det gäller.

Att arbeta som helikopterpilot innebär att man måste vara beredd att åka på insatser utomlands, utöver flygtjänsten på hemmaplan. En insatsperiod som pilot kan sträcka sig upp till ett år, fördelat på flera perioder i insatsområdet om vardera åtta till tolv veckor. Självklart varierar insatsperioderna från fall till fall. 

Svenska helikopterförband har tidigare varit insatta i Kosovo, Adenviken utanför Somalias kust och Afghanistan.

Behörighetskrav

 • Grundkrav
 • Svenska 2 (B)
 • Matematik 2 (B)
 • Samhällskunskap 1 (A)
 • Min-/max längd: cirka 160-190 centimeter, vissa delmått är avgörande

Kompletterande prövning

Sökande till denna befattning genomför en kompletterande prövning

Läs mer

Liknande befattningar

Helikopterpilot specialistofficer

Som specialistofficer är huvuduppgiften flygtjänst och skarpa flyguppdrag. Efter flera års flygtjänst kan du bli flyglärare eller testpilot.

Stridspilot

Som stridspilot flyger du JAS 39 Gripen i olika flyguppdrag. Stabilt psyke och god fysik krävs för att hantera påfrestningarna du utsätts för i flygplanet. Personlig mognad, öppenhet och ödmjukhet är egenskaper som värderas högt. Det är en krävande tjänst och lång utbildning, därför är den anpassad med successivt ökande belastning för att du som uttagen skall få optimala möjligheter att bli så bra som möjligt.

Transportflygpilot

Som transportflygpilot officer har du möjlighet att kompetensutvecklas mot ledande befattningar.

Uppdragsspecialist

Uppdragsspecialisten arbetar i en helikopterbesättning som löser olika strids- eller räddningsuppgifter under övningar och insatser.