Sjön är grov och du får använda all din erfarenhet för att ta ner helikoptern säkert på däcket. Din styrman, en ny, ung pilot, betraktar dig nervöst. Ni ska transportera en skadad matros till sjukhuset. Som den på basen med flest flygtimmar blev du utvald att tackla ovädret. Ni slår av alla reglage, rotorn tystnar och räddningspersonalen skyndar iväg. Inom en minut är den skadade ombord. Kaptenen tackar er över radion, du svarar snabbt och lägger sedan allt fokus på flygningen framför dig.

En modern helikopter är en högteknologisk arbetsmiljö med många tekniska stödsystem som du som pilot måste kunna behärska. Det är viktigt att du kan framföra helikoptern på ett säkert sätt även i situationer då ett eller flera av systemen upphör att fungera.

Samtidigt måste en pilot också klara av att navigera, samordna besättningsarbetet, hålla i radiokontakt med mark- och sjöförband, läsa av den taktiska situationen i stridsområdet och fatta sekundsnabba beslut som kan innebära skillnaden mellan liv och död.

Som specialistofficer och helikopterpilot arbetar du alltid som en del i en besättning. I sin minsta sammansättning sker det i form av två piloter, där den ena flyger och den andre stödjer med uppgifter så som navigation, radiokommunikation och systemövervakning. I en större helikopter kan besättningen exempelvis bestå av två piloter, en färdmekaniker, en dörrskytt och sjukvårdspersonal.

En välfungerande gruppdynamik med lagspelare som har stort förtroende för varandra och ödmjukhet inför uppgiften är ett krav för att arbetet i en helikopter skall fungera.

Helikopterflottiljens krigsförband, Helikopterbataljonen, sätter upp ett antal helikopterdivisioner som löser både sjö- och markoperativa uppgifter.

Som specialistofficer är din huvuduppgift själva flygtjänsten och skarpa flyguppdrag. Efter flera års flygtjänstgöring kan du om du vill gå vidare till att bli exempelvis flyglärare eller testpilot.

För att kunna upprätthålla en hög kompetens är det viktigt att du ofta och kontinuerligt genomför flygövningar. Under en vanlig dag på jobbet genomför du vanligen minst ett flygpass.

Dessutom förbereder du dig själv och dina arbetskamrater genom fysisk träning, planering, taktikutveckling och flygsäkerhetsarbete. Det dagliga arbetet är alltså väldigt varierande i både intensitet och karaktär och ställer höga krav på personalens duglighet och lämplighet.

På en helikopterdivision arbetar man alltid tillsammans med andra människor, både på marken och i luften. Social kompetens och personlig mognad är därför mycket värdefulla egenskaper i yrket. Du måste också vara stresstålig och kunna göra rätt prioriteringar när det gäller.

Att arbeta som helikopterpilot innebär att man måste vara beredd att åka på insatser utomlands, utöver flygtjänsten på hemmaplan. En insatsperiod som pilot kan sträcka sig upp till ett år, fördelat på flera perioder i insatsområdet om vardera åtta till tolv veckor. Självklart varierar insatsperioderna från fall till fall.

Svenska helikopterförband har tidigare varit insatta i Kosovo, Adenviken utanför Somalias kust och Afghanistan.

Helikopterpiloten deltar tillsammans med ytterligare en pilot och en mindre besättning i varierande uppdrag nationellt och internationellt. Som specialistofficer är huvuduppgiften flygtjänst och skarpa flyguppdrag. Efter flera års flygtjänst kan du bli flyglärare eller testpilot.

Behörighetskrav

  • Grundkrav
  • Svenska 2 (B)
  • Matematik 2 (B)
  • Samhällskunskap 1 (A)
  • Min-/max längd: cirka 160-190 centimeter, vissa delmått är avgörande

Kompletterande prövning

Sökande till denna befattning genomför en kompletterande prövning

Läs mer

Liknande befattningar

Helikopterpilot officer

Som officer kan du, efter flera års flygtjänst, inrikta dig mot att axla uppgifter i en flygledande befattning.

Uppdragsspecialist

Uppdragsspecialisten arbetar i en helikopterbesättning som löser olika strids- eller räddningsuppgifter under övningar och insatser.