Sjön är grov och du får använda all din erfarenhet för att ta ner helikoptern säkert på däck. Din styrman, en nyutbildad ung pilot, betraktar dig nervöst. Ni ska transportera en skadad matros till sjukhuset. Som den på basen med flest flygtimmar blev du utvald att tackla ovädret. Ni slår av alla reglage, rotorn tystnar och räddningspersonalen skyndar iväg. Inom en minut är den skadade ombord. Kaptenen tackar er över radion, du svarar snabbt och lägger sedan allt fokus på flygningen framför dig.

En modern helikopter är en högteknologisk arbetsmiljö med många tekniska stödsystem du som pilot måste kunna behärska. Det är viktigt att du kan flyga helikoptern på ett säkert sätt även i situationer då ett eller flera system inte fungerar.

Samtidigt måste en pilot också klara av att navigera, samordna besättningsarbetet, hålla i radiokontakt med mark- och sjöförband, läsa av den taktiska situationen i stridsområdet och fatta sekundsnabba beslut. Beslut som kan innebära skillnaden mellan framgång och katastrof.

Helikopterflottiljens krigsförband, Helikopterbataljonen, löser både sjö- och markoperativa uppgifter. Uppdragen varierar och sker både nationellt och internationellt.

Som specialistofficer och helikopterpilot arbetar du alltid som en del i en besättning. I sin minsta sammansättning sker det i form av två piloter, där den ena flyger och den andre stödjer med uppgifter som navigation, radiokommunikation och systemövervakning. I en större helikopter kan besättningen utöver de två piloterna bestå av en färdmekaniker, en dörrskytt och sjukvårdspersonal.

En välfungerande gruppdynamik med lagspelare som har stort förtroende för varandra och ödmjukhet inför uppgiften krävs för att arbetet i en helikopter ska fungera.
Som specialistofficer är din huvuduppgift flygtjänst och skarpa flyguppdrag. Efter flera års flygtjänstgöring kan du gå vidare till att bli exempelvis flyglärare eller testpilot.

För att upprätthålla en hög kompetens är det viktigt att du ofta och kontinuerligt genomför flygövningar. Under en vanlig dag på jobbet flyger du minst en gång.

Dessutom förbereder du dig själv och dina arbetskamrater genom fysisk träning, planering, taktikutveckling och flygsäkerhetsarbete. Det dagliga arbetet varierar i både intensitet och karaktär och ställer höga krav på personalens duglighet och lämplighet.

På en helikopterdivision arbetar du alltid tillsammans med andra människor, både på marken och i luften. Social kompetens och personlig mognad är därför värdefulla egenskaper. Du behöver också vara stresstålig och kunna prioritera rätt när det gäller.

Att arbeta som helikopterpilot innebär att du måste vara beredd att åka på insats utomlands. En insatsperiod som pilot kan sträcka sig upp till ett år, fördelat på flera perioder i insatsområdet om vardera åtta till tolv veckor. Insatsperioderna varierar från fall till fall.

Svenska helikopterförband har tidigare varit insatta i Kosovo, Adenviken utanför Somalias kust och Afghanistan.

Som helikopterpilot deltar du tillsammans med ytterligare en pilot och en mindre besättning i varierande uppdrag såväl nationellt som internationellt. Som specialistofficer är huvuduppgiften flygtjänst och skarpa flyguppdrag. Efter flera års flygtjänst kan du bli flyglärare eller testpilot.

Behörighetskrav

  • Grundkrav
  • Svenska 2 (B)
  • Matematik 2 (B)
  • Samhällskunskap 1 (A)
  • Min-/max längd: cirka 160-190 centimeter, vissa delmått är avgörande

Pilottester

Du som är intresserad av pilotutbildningen måste först genomföra pilottestet som består av ett antal olika test. Om du får godkänt resultat kan du ansöka till pilotutbildningen när ansökan öppnar. Om du är kallad till mönstring kan du göra testerna som en del av mönstringen. Då kallas testerna för utökad mönstring.

Läs mer om pilottest

Liknande befattningar

Helikopterpilot officer

Som officer kan du, efter flera års flygtjänst, inrikta dig mot att axla uppgifter i en flygledande befattning.

Uppdragsspecialist

Uppdragsspecialisten arbetar i en helikopterbesättning som löser olika strids- eller räddningsuppgifter under övningar och insatser.