kompletterande prövning - helikoptertekniker

Alla som söker till helikoptertekniker måste även genomföra tester till färdmekaniker för att gå vidare i ansökningsprocessen. Färdmekaniker är en vidareutbildning inom befattningen helikoptertekniker.

Om du ansöker till befattningen via militär grundutbildning genomför du först tester på Rekryteringsmyndigheten (dag 1). Har du militär bakgrund sedan tidigare genomför du testerna vid dag 2 direkt.

Dag 1 - Rekryteringsmyndigheten

Du genomför antagningsprövning på Rekryteringsmyndigheten. Om du uppfyller kravprofilen mot helikoptertekniker ska du dagen efter (dag 2) vara på HR Centrum (HRC) i Stockholm för att genomföra datoriserade tester.

Dag 2 - HR Centrum

Du gör datortester på HRC som mäter:

 • generell begåvning
 • spatiala tester
 • stresstolerans
 • simultankapacitet
 • koncentrationsförmåga
 • koordinationsförmåga

Om du blir godkänd dag 2 får du en tid för intervju till dag 3 på HRC. Intervjun äger rum inom någon vecka efter dag 2.

Dag 3 - HR Centrum

Du kommer att intervjuas av en flygpsykolog och en helikoptertekniker/färdmekaniker. Syftet är att bedöma din personliga lämplighet för yrket. Försvarsmakten betalar din resa. Blir du godkänd dag 3 så ska du genomföra läkarundersökning på Försvarsmedicincentrum i Linköping (dag 4-5).

Dag 4-5 - försvarsmedicincentrum

Läkarundersökning på Försvarsmedicincentrum i Linköping. Undersökningarna innefattar bland annat:

 • Fasteblodprover
 • Lungfunktionsundersökning
 • Ögonundersökningar
 • Ultraljudsundersökning av hjärtat
 • Cykelarbetsprov
 • Läkarundersökning