Fiendens linje närmar sig våra förband. Var är dem? Vilken väg tar dem? Var ska vi möta dem? TUAV får uppgiften att spana mot fienden. Mörkret ligger över grupperingsplatsen. Besättningen och klargöringslaget beordras påbörja förberedelser för flygning. Ljudet från UAV:n ekar över flygbanan i mörkret. Med ett ökat varvtal försvinner farkosten ut i den mörka natten. Klargöringslaget påbörjar förberedelser för att skicka iväg ytterligare farkoster. Allt för att kunna följa fiendens framryckning.

Som hjälpmekaniker på K3 jobbar du med Försvarsmaktens största UAV-system, UAV 03.
Hjälpmekanikern är en del av ett klargöringslag. Ett klargöringslag består av en eller flera tekniker samt en eller flera hjälpmekaniker. Som hjälpmekaniker arbetsleds du av en flygtekniker men utbildas att utföra enklare uppgifter på egen hand.

Arbetet handlar om att se till så att UAV-systemet med alla dess ingående delar är redo att användas i alla lägen. Du förbereder flygfarkosten för uppdrag och tar hand om den efter slutfört uppdrag så att den är redo för ytterligare insatser. Det finns många olika komponenter i systemet som behöver underhåll. Precis som med andra flygsystem är det av yttersta vikt att allt är i toppskick för att fungera friktionsfritt. Stränga krav ställs på ordning och reda då det väldigt tydligt styrt hur du arbetar med flygsystem för att hålla en så hög flygsäkerhet som möjligt. Att kunna följa arbetsinstruktioner är ett strängt krav som ställs på individen.

Klargöringslaget kan arbeta dag som natt, allt utifrån vad uppdraget kräver. Då en UAV kan skickas iväg från många olika platser kan miljön vara väldigt olika. Detta ställer krav på att kunna verka i många olika miljöer. Allt från minusgrader till sträng hetta. UAV 03 har använts både internationellt, i Afghanistan och Mali, samt nationellt. Att vara beredd på insatser både nationellt och internationellt är en förutsättning för att jobba med UAV 03.

Som hjälpmekaniker på UAV 03-systemet är även strid en viktig del. Förbandet kan ofta hamna i situationer då försvar av egen gruppering eller skydd under förflyttning är en stor och avgörande del.

Fordonstjänst är likaså en viktig del. Förbandet transporterar sig med flera olika tunga fordon, exempelvis lastbil. Detta blir därav ytterligare en del av tjänsten.

Hjälpmekanikerns huvudsakliga uppgift ligger i att stödja flygteknikerna i att bedriva flygunderhåll samt klargöringstjänst på UAV 03 både i fältmiljö och hemma på basen.

Behörighetskrav

Genomfört militär grundutbildning

Kompletterande prövning

Sökande till denna befattning genomför en kompletterande prövning.

Liknande befattningar

Flygtekniker

Huvuduppgiften för specialistofficeren inom flygteknik är att se till att Försvarsmakten har tillgång till väl fungerande flygplan och obemannade luftfarkoster.

Sensorsoldat

Som sensorsoldat stödjer du egna eller andra enheter genom att lokalisera motståndarnas utskjutningsanordningar för indirekt eld.