Klockan är halv sex på morgonen när bataljonchefen väcker dig med ett telefonsamtal. Du kommer snabbt på fötter när du får höra att bataljonen VJ under natten har ryckt ut för att bygga fördämningar vid den översvämmade floden i landsortsstaden. Flera allvarligt skadade civila har transporterats av kompaniets personal till närmaste sjukhus. Hur många som är skadade och om det finns några dödsfall är oklart. Journalister från tidningar, tv och radio ringer oavbrutet och bataljonchefen behöver hjälp med att arrangera en pressträff så snart som möjligt.

Din huvuduppgift som informationssoldat är att vara ett stöd till chefer på olika nivåer med att sprida information, sköta kontakter med media och producera informationsmaterial.

Som informationssoldat producerar du reportage och skriver artiklar som publiceras på ditt förbands hemsida. Du hanterar förbandets sidor i sociala medier och producerar nyhetsbrev och affischer när förbandet behöver kommunicera något. Det kan till exempel handla om att informera om något evenemang som Försvarsmakten ska delta i, eller någon kommande övning som kan beröra allmänheten.

Du har en bred roll och du kommer att tjänstgöra i en mängd olika sammanhang. Ena dagen kan du följa med en patrull ut på uppdrag för att få underlag till en artikel, nästa dag kanske du förbereder för ett besök från utländska journalister och den tredje sitter du i möte med förbandschefen för att ge råd och stöd i en aktuell kommunikationsfråga.

Förutom journalistiskt skrivande utbildas du i att arbeta med mediekommunikation. Du får lära dig hur du använder informatörens olika verktyg för att producera informationsmaterial och hur du bär dig åt för att förmedla bilden av förbandets identitet och kultur utåt.

Du deltar i omvärldsbevakningen, håller uppsikt över vad som skrivs i olika nyhetskanaler och förbereder beslutsunderlag för förbandschefen utifrån den mediebild som framträder.

Som informationssoldat kan du få i uppdrag att göra skarpa insatser placerad på ett förband, såväl i Sverige som utomlands, vilket kan vara mycket fysiskt och psykiskt krävande. Att följa svenska soldater och sjömän på alla platser där de verkar ställer stora krav på din soldatfärdighet.

För att arbeta som informationssoldat måste du först genomföra grundläggande militär utbildning, därefter en befattningsutbildning och en förbandsutbildning. Utbildningen tar 9 månader och sedan kan du få en tidvis anställning vid 52.Infoplutonen i Enköping.

Under din fortsatta tjänstgöringstid kommer du att få kompletterande utbildningar och genomföra övningar. Du har en individuell tjänstgöringsplan som styr när och var du kommer att vara i aktiv tjänst, mellan ditt ordinarie arbete eller dina studier. Hur ofta och hur länge du kommer vara i aktiv tjänst blir beror på Försvarsmaktens behov av dina insatser.

Kompletterande prövning:
För att bli placerad som Infosoldat krävs en godkänd kompletterande prövning som tar en dag.
Den kompletterande prövningen innehåller ett skrivprov bestående av olika delar, en professionsintervju och ett säkerhetssamtal.

Din roll som informationssoldat är att ge råd och stöd i olika kommunikationsfrågor till chefer på olika nivåer, samt att hantera kontakten med media och producera informationsmaterial.

Behörighetskrav

  • Svensk medborgare. Dubbla medborgarskap accepteras
  • Du ska vara 18 år eller äldre vid ansökningstillfället
  • Matematik 1, (1a, 1b eller 1c godtas)
  • Svenska 1
  • Engelska 5
  • Uppnå resultat för denna befattning vid antagningsprövningen.

Liknande befattningar

Mediasoldat

Som mediasoldat arbetar du vid mediaavdelningen med att bland annat redigera och publicera bilder och texter.

Samband/ledningssoldat armén

En samband/ledningssoldat upprättar sambandspunkten, ett fullt fungerande kommunikationsnät med telefonnät, internet, fiberoptisk kabel och elkablage för en stab.

Stabsassistent

En stabsassistent arbetar i en expedition och tar emot frågor och beställningar, planerar arbetspass, samt hanterar blanketter.

Telekrigssoldat

Som telekrigssoldat ska du med hjälp av avancerad teknisk utrustning spana på människor eller fordon, alternativt störa fiendens kommunikation.

Underrättelseassistent

En underrättelseassistent inom flygvapnet tar emot och vidarebefordrar underrättelser samt uppdaterar ett datasystem som är kopplat till en helikopter.