Du och din grupp sitter i den sexhjuliga pansarterrängbilen vid kanten av ett fält när två pansarterrängbilar till av era egna rullar upp intill. Automatkanonerna är redo att understödja och ni kör efter ett bestämt förflyttningssätt över fältet, gör halt, lastar av personal och vapen. När motståndarens fordon framrycker över fältet öppnar ni eld. Då fienden är slagen drar ni er tillbaka mot ert eget fordon. Nästa uppgift blir att lägga ut minor i anslutning till en väg och därefter ska ni bygga en bro.

I ditt arbete som ingenjörgruppchef med specialistinriktningen ingenjörtjänst tjänstgör du till en början vid en ingenjörpluton som gruppchef och expert inom några olika områden. Några av de områden som du ska behärska är strid, sprängarbeten, byggnation samt minerings- och förstöringsarbeten. Du ska också kunna hantera materiel, fordon och maskiner som finns inom din grupp. Du ska kunna verka i grund- och insatsorganisationen över hela konfliktskalan, såväl nationellt som internationellt.

Som specialistofficer i ingenjörtjänst är din befattning ingenjörgruppchef för en grupp soldater. Er huvuduppgift är att skapa rörlighet för egna och andra förband. Till exempel genom att bygga fasta eller flytande broar underlättar ni för förbanden att förflytta sig över vattendrag och andra hinder.

Genom att minera eller spränga kan ni också förhindra fiender att utnyttja terräng. Din materielkunskap och kunskap om hur du nyttjar gruppen på rätt sätt i striden är A och O för dig som ingenjörgruppchef.

Er vapenmateriel består av automatkarbin, pansarskott, kulsprutor och granatgevär. Specialiteten är dock fordons- och stridsvagnsminor – ni är de bästa när det gäller att utnyttja dem på rätt plats. I gruppen använder ni dessutom spräng- och tändmedel för att kunna spränga broar, kulvertar och byggnader.

Ni använder fordon som pansarterrängbilar och pansarbandvagnar med tillhörande vapen. Ni är skickliga på att använda verktygssatser för att bygga och förstärka byggnader, eller för att upprätta förbindelser så som fackverksbroar.

Din arbetsmiljö skiftar från utbildningsmiljön på kasernen till fältmiljö. Som specialistofficer och gruppchef har du tidvis ett intensivt arbete: Du får order från högre chef om att utföra uppgifter, ofta under hård tidspress. Du måste vara stresstålig och samtidigt själv vara en god ledare när du i din tur ger order till din egen grupp. Här är din kunskap om förbandets materielsystem avgörande.

Efter utbildningen kan du söka anställning som ingenjörgruppchef inom fältarbetsfunktionen vid Ingenjörsregementet i Eksjö.

Ingenjörgruppchefens uppgift är att tjänstgöra som gruppchef för åtta till tio personer och som expert inom strid, sprängarbete, byggnation samt minerings- och förstöringsarbete.

Liknande befattningar

Gruppchef maskinarbeten

Gruppchef maskinarbeten leder en maskinpluton eller tung ingenjörspluton, som har till huvuduppgift att utföra tyngre fältarbeten som rekognoscering, byggnation, underhåll och reparation.

Vagnchef ingenjörbandvagn

Huvuduppgiften som vagnchef för en ingenjörbandvagn är att röja väg för andra fordon, till exempel stridsfordon.

Ingenjörtrupper minerar väg

Övning i så kallad vägförstöring då man med hjälp av minor hindrar en fiende från att kunna ta sig fram på en viss väg.