En halv kilometer österut forsar en hög vårflod nere i ravinen. Med kikaren mot ögonen kan du se att motståndarnas brobygge nästan är färdigt. Ni har fått klartecken att spränga det följande natt. Du går igenom din plan med gruppen och delar ut uppgifter. Gruppen börjar målmedvetet göra sig redo. Du kontrollerar att allt är med. Jägargruppen fortsätter uppdraget i skydd av nattens mörker.

Under din erfarna ledning löser jägargruppen uppgifter självständigt och utan stöd från andra förband. Ni förflyttar er långa sträckor ofta till fots eller på skidor. Ni kan utföra era uppgifter under extrema väderförhållanden i svårtillgängliga och känsliga områden där motståndaren befinner sig.

Som specialistofficer och jägargruppchef är det din uppgift att leda gruppen, se till att rutinerna följs och gruppen löser sina uppgifter på ett bra sätt. Du ansvarar för att utrustningen finns på plats och att rapporter skickas i tid. Jägargruppen har stor eldkraft och är utrustad med flera olika vapensystem.

För att leda och samordna jägargruppen ställs mycket höga krav på dig både fysiskt och psykiskt och inte minst att du är en god förebild. Var och en i gruppen har sin speciella uppgift, och det är upp till dig att använda dem på bästa sätt. Din grupp ska kunna ta sig fram långa sträckor till fots, på skidor, i mindre patrullfordon eller transporteras i stridsfordon, helikoptrar och flygplan. Ni ska även kunna korsa vattendrag med er utrustning.

Du ska klara av dina uppgifter i varierande miljöer, som sträng kyla och mörker eller under fysiskt svåra förhållanden. Därför är träningen ibland tung både fysiskt och mentalt. Även ovisshet är en del av utbildningen. Stor vikt läggs vid hur du fungerar i subarktiskt klimat, där det på vintern kan vara under 40 minusgrader.

Du jobbar i Sverige lika väl som i ett internationellt insatsområde. Det är viktigt att du är väl förberedd då din vardag till stor del kommer att bestå av att öva med din grupp inför de krävande uppgifter ni kan komma att ställas inför.

Du leder en jägargrupp som utför krävande uppgifter som strid och spaning under svåra förhållanden.

Kompletterande prövning

Sökande till denna befattning genomför en kompletterande prövning

Läs mer

Liknande befattningar

Skytte/spaningsgruppschef

Som skytte- eller spaningsgruppchef leder du en grupp stridande respektive spanande soldater som självständigt löser uppdrag i fältet.