En halv kilometer österut forsar en hög vårflod nere i ravinen. Motståndarnas brobygge är nästan klart och din grupp har fått i uppgift att spränga det under kommande natt. Med kikaren mot ögonen ser du att ännu en vaktavlösning närmar sig bygget. Du gör en anteckning för att kunna rapportera vad du sett. Armbågarna smärtar efter att du har legat gömd och spanat hela natten. I tre dagar har du och jägargruppen ensamma spanat från en lerig gräsplätt i skydd av ett buskage. Solen har gått ner. Du kontrollerar din utrustning, allt är med, Jägargruppen fortsätter uppdraget i skydd av nattens mörker.

En jägargrupp löser uppgifter självständigt och utan stöd från andra enheter och förband. Ofta till fots eller på skidor under lång tid.

Befattningen som jägarsoldat ställer höga krav då du utför dina uppgifter i områden där andra har svårt att jobba. Det kan vara i svårtillgängliga, väderutsatta eller känsliga områden där motståndaren befinner sig.

En jägargrupp kan bestå av signalist, förare, prickskytt, stridssjukvårdare, vapenspecialist och gruppchef. Gruppen har stor eldkraft  och är utrustad med  flera olika vapensystem.

Som jägarsoldat är dina uppgifter att strida offensivt, spana, spränga konstruktioner och minera områden. Till exempel kan du spana mot en ledningsplats och kartlägga motståndaren för att senare slå ut  en mast  för kommunikation eller  nyckelpersoner.

Du jobbar i Sverige lika väl som i ett internationellt insatsområde. Det är viktigt att vara väl förberedd då din vardag som jägarsoldat består till största delen av att öva med din grupp inför krävande uppgifter.

Ni ska kunna ta er fram långa sträckor till fots, på skidor, i mindre patrullfordon eller transporteras i stridsfordon, helikoptrar  och flygplan. Ni ska även kunna korsa vattendrag med eran utrustning.

Kraven på personalen är högre än i de flesta andra förband. Jägarbataljonen är specialiserad på insatser i arktiska och subarktiska vinterförhållanden.

Ett mål är att du ska klara av dina uppgifter i varierade miljöer som sträng kyla, mörker eller under fysiska svåra förhållanden. Därför är träningen tung både fysiskt och mentalt. Även ovisshet är en del av utbildningen. Stor vikt läggs också vid hur du fungerar i ett klimat där temperaturen kan vara under 40 minusgrader.

Jägarsoldaten utför krävande uppgifter exempelvis spaning och strid. Du ska kunna lösa uppgifter under svåra förhållanden och på svårtillgängliga platser.

Behörighetskrav

  • Svensk medborgare. Dubbla medborgarskap accepteras
  • Du ska vara 18 år eller äldre vid ansökningstillfället
  • Matematik 1, (1a, 1b eller 1c godtas)
  • Svenska 1
  • Engelska 5
  • Uppnå resultat för denna befattning vid antagningsprövningen.

Kompletterande prövning

Sökande till denna befattning genomför en kompletterande prövning

Läs mer

Liknande befattningar

Fallskärmsjägare

En fallskärmsjägare inhämtar underrättelser om motståndaren genom fast eller rörlig spaning.

Flygbasjägare

En flygbasjägare kan ingå i en patrull om sex personer och en hund, och undsätter egen personal som hamnat i nöd.