Utökad mönstring - UBÅT

Du genomför testerna för att säkerställa att du inte har några medicinska hinder för att kunna arbeta på en ubåt. Försvarsmakten bedömer också din personliga lämplighet. Testerna ger dig en rättvis bild av hur det är att jobba på en ubåt.

Foto: Johan Nilsson/Combat Camera/Försvarsmakten
Rekryter på löprunda under utökad mönstring för ubåtstjänstgöring.
Foto: Johan Nilsson/Combat Camera/Försvarsmakten

Under den utökade mönstringen kommer du bland annat att genomföra:

  • Medicinsk undersökning för dykande personal (SUB3)
  • Fri uppstigning
  • Intervju
  • Fysiska moment, både inom- och utomhus samt i vatten
  • Teoretiska moment
  • Fältnära verksamhet
  • Studiebesök

Testerna genomförs i Karlskrona och tar cirka en vecka. Om du avbryter finns möjlighet att resa hem tidigare.

Förberedelser

Om du blir kallad till utökad mönstring för ubåtstjänst ska du förbereda sig genom att:

  • Vara utvilad och frisk (sjukdom kan orsaka svårigheter vid medicinsk undersökning och fri uppstigning)
  • Träna, både kondition, styrka och simning/vattenfys