Kompletterande prövning - UBÅT

Prövningen genomförs för att säkerställa att du inte har några medicinska hinder för att kunna arbeta på en ubåt. Försvarsmakten gör också en bedömning av din personliga lämplighet. Prövningen ger dig en rättvis bild av hur det är att jobba på en ubåt.

Foto: Johan Nilsson/Combat Camera/Försvarsmakten
Foto: Johan Nilsson/Combat Camera/Försvarsmakten

Under den kompletterande prövningen kommer du bland annat att genomföra:

  • Medicinsk undersökning för dykande personal (SUB3)
  • Fri uppstigning
  • Intervju
  • Fysiska moment, både inom- och utomhus samt i vatten
  • Teoretiska moment
  • Fältnära verksamhet
  • Studiebesök

Testerna genomförs i Karlskrona och tar cirka en vecka. Om du avbryter den kompletterande prövningen finns möjlighet att resa hem tidigare.

Förberedelser

Blir du kallad till kompletterande prövning för ubåtstjänst ska du förbereda sig genom att:

  • Vara utvilad och frisk (sjukdom kan orsaka svårigheter vid medicinsk undersökning och fri uppstigning)
  • Träna, både kondition, styrka och simning/vattenfys