Du och dina kamrater har i flera dagar befunnit er i en observationsplats som ni själva byggt när ni får ett meddelande om att röra på er. Ert uppdrag har varit att spana mot en farled men nu skall ni återvända till övriga kompaniet. När ni kommer till ledningsbåten berättar ni om spaningen och ni får veta vad som hänt medan ni varit borta. I ledningsbåten får ni en ny uppgift och efter ordern börjar ni att förbereda er. Ni ska vara med i ett anfall mot ett objekt som prickskyttarna är ute och spanar mot och er uppgift är att gripa misstänkta personer som har setts nära objektet.

Ni ska snabbt iväg på det nya uppdraget, men innan ni ger er iväg kontrollerar ni att radiokommunikationen fungerar mot gruppen som ska blockera vägen, prickskyttarna och UAV-operatörerna som styr sitt spaningsplan i ovanför objektet. UAV-operatören pekar på sin videoskärm och ni kan se att det befinner sig fyra personer vid objektet, de håller på att lasta av något avlångt från ett fordon.

UAV-operatören bedömer storleken och vikten på föremålet och säger att det kan vara lådor med sjömålsrobotar som de lastar av. Kompaniets underrättelsebefäl säger också att det nyligen har stulits sex stycken sjömålsrobotar från ett förråd i Stockholms skärgård. Personerna ser inte ut att bära några handeldvapen men de kan vara dolda.

Allt är förberett. Överraskningsmomentet är det avgörande för anfallet. Tanken är att samtidigt som er båt kör in mot land i hög fart, spärrar den andra gruppen av vägen för att hindra de misstänkta att fly. Du känner adrenalinet men samtidigt är du lugn och fokuserad. Du vet precis vad du ska göra och du litar på dina kamrater som står bredvid dig. Luckorna stängs och när båten släcks ned slår ni på era mörkerriktmedel. Det enda ni hör är båtens dova motorer och stridsbåtschefens meddelanden om hur långt det är kvar innan land. ”400m kvar, 300m kvar, 200m kvar…”

Som kustjägare kan du befinna dig bakom fiendens linje för att spana eller genomföra sabotage. Du hämtar information genom spaning både med och utan hjälp av tekniska hjälpmedel. Du kan hantera en mängd olika eldhandvapen och kan strida i många tänkbara miljöer. Du kan även använda tyngre vapen och genomföra sprängning. Gemensamt för alla kustjägare är omfattande utbildning i spaning och strid. Du kommer bland annat att lära dig hantera kamerasystem, olika vapensystem samt andra metoder för att lösa förbandets uppgifter.

Du ingår i en av kustjägarnas grupper där det finns möjlighet för dig att söka till olika befattningar som exempelvis UAV-operatör, jägarsjukvårdare, fältarbetare, signalist, båtbesättning, skarpskytt. Du kan också vidareutbilda dig mot andra jobb inom kustjägarna såsom attackdykare, förhörsledare eller prickskytt.

Du som kustjägare utgör en viktig del i ett elitförband och jobbet genomförs både nationellt och internationellt. Du övar, tränar och utbildas både på hemmabasens kustnära område samt nationellt och internationellt för att kompaniet skall kunna lösa tilldelade uppgifter i en mängd olika miljöer.

Kustjägare inhämtar information genom spaning bakom fiendens linje och utför sabotage.

Behörighetskrav

  • Svensk medborgare
  • Lägst genomfört grundutbildning på 9 månader med godkända betyg
  • Svenska 1 (A), Samhällsvetenskap 1 (A), Engelska 5 (A) och Matematik 1 (A)
  • Fullgod syn (1,0 bilateralt och 0,7 på enskilt öga)
  • Normal hörsel
  • Fullgott färgseende (undantag mot vissa befattningar)
  • Inga allvarliga allergier
  • Godkända resultat på fystester för Kustjägare
  • Godkänd registerkontroll

Liknande befattningar

Fallskärmsjägare

En fallskärmsjägare inhämtar underrättelser om motståndaren genom fast eller rörlig spaning.

Specialförbandsoperatör

Specialförbandsoperatörens uppgift är att när som helst över hela världen leverera unika och eftertraktade förmågor.