Du befinner dig i luften på väg till ett område i centrala Afrika som drabbats av svält till följd av oroligheter. Flygningen är lång och uppgiften när ni kommer fram är att luftlandsätta personal och materiel med fallskärm i de områden som inte kan nås via marktransporter. Ni kommer att verka i området under minst två veckor för de mest akuta insatserna, sannolikt kommer ni dock vara kvar längre tid.

Som lastmästare specialistofficer löser du, tillsammans med den övriga besättningen, transportflyguppgifter över hela världen. Uppdragen går ibland till konfliktområden som Afghanistan, Irak eller Mali och andra gånger till Alaska, norra Grönland eller Thailand. När uppdraget är löst återvänder du till hemmabasen.

I detta yrke dyker det hela tiden upp nya utmaningar och nya destinationer, du blir aldrig fullärd som lastmästare utan utvecklar hela tiden dina kunskaper. När du inte är ute i världen på flyguppdrag arbetar du hemma med planering inför kommande flygningar. Du utbildar också andra förband i hur en last ska vara förberedd i ett transportflyg.

Under de första åren är du biträdande lastmästare och bygger upp erfarenhet med stöd av en erfaren lastmästare. Du ingår som en del i en grupp som utgör transportflygbesättningen. Gruppens uppgifter är att transportera materiel och personal samt luftlandsättning och taktisk transport. Taktisk transport innebär bland annat ett avancerat start- och landningssätt som används för att undgå luftvärnseld.

Som lastmästare genomför du även egenutbildning och repetitionsutbildning inom allt från handeldvapen till farligt gods och besättningssamarbete.

Dina huvuduppgifter som lastmästare är att planera och leda verksamheten i lastutrymmet och ansvara för lastens surrning och viktberäkning under flyguppdrag med transportflyg.

Kompletterande prövning

Lastmästare gör samma kompletterande prövning som piloter, men med andra krav.

Läs mer

 

Liknande befattningar

Flygtekniker

Huvuduppgiften för specialistofficeren inom flygteknik är att se till att Försvarsmakten har tillgång till väl fungerande flygplan och obemannade luftfarkoster.

Helikoptertekniker

Helikoptertekniker vid ett flygunderhållskompani finns främst inom två huvudsakliga områden: Klargöringstjänst och underhåll på helikoptrarna. Huvuduppgiften för dig som helikoptertekniker är att se till att helikopterförbanden har fungerande helikoptrar och basmateriel.