Det är tio grader kallt och trots att klockan bara är fyra på eftermiddagen har mörkret redan fallit. Du befinner dig på en övning i de norra delarna av Sverige, och din uppgift just nu är att lasta ur ett transportflygplan som landat med förnödenheter och materiel. Du och dina kamrater arbetar tillsammans både med flygplanets besättning och med flygplatschefen för att effektivt och säkert lösa uppgiften.

Din främsta uppgift som lasttekniker är att lasta, lossa och vinka in passagerar- och transportflygplan, och i ditt arbete hanterar du till exempel hjälpsändningar, fordon och förnödenheter. Du ansvarar också för passagerarhantering, vilket bland annat innebär säkerhetskontroller då passagerarna går igenom metalldetektorn och väskorna röntgas.

I ditt vardagliga arbete övar du på att bygga laster snabbt och säkert i olika typer av väderlek och situationer. Miljön du vistas i är ofta bullrig eftersom du lastar och lossar samtidigt som flygplanens motorer är igång.

Du jobbar tillsammans med andra i ett arbetslag om fem till tio personer och använder fordon som till exempel truckar, hjullastare och lastbilar. Lasten bygger du med bland annat nät och så kallade godspalleter – en speciell typ av lastpallar. Till din hjälp har du också vågar för att mäta och väga godset.

Eftersom du också kan komma att delta vid internationella insatser gäller det att du trivs med samarbeten över både kulturella och nationella gränser. Beroende på var insatsen äger rum kan klimatet komma att vara antingen varmt och fuktigt, hett och torrt, eller mycket kallt. En stor del av kommunikationen sker på engelska.

Du måste gilla att jobba under ett högt tempo och ändå klara av att vara noggrann och säkerhetsmedveten så att du inte skadar dig på motorerna och propellrarna som du befinner dig intill. Lossning och lastning av planen ska också ske så snabbt som möjligt men ändå korrekt så att lasten inte skadar planet.

Lastteknikerns främsta uppgifter är att lasta, lossa och rangera flygplan. Lastteknikern har också ansvar för passagerarhantering.

Behörighetskrav

  • Svensk medborgare. Dubbla medborgarskap accepteras
  • Du ska vara 18 år eller äldre vid ansökningstillfället
  • Matematik 1, (1a, 1b eller 1c godtas)
  • Svenska 1
  • Engelska 5
  • Uppnå resultat för denna befattning vid antagningsprövningen.

Liknande befattningar