Stridsvagnen kränger våldsamt på den leriga slätten. En satellitlänk har gått ned för en av dina telekrigsgrupper och du har ryckt ut med reparationspersonalen och två understödjande stridsgrupper. På plats inser ni att reservdelarna inte räcker. Du måste organisera om grupperna för att täcka insatsens kommunikationsbehov. Via den krypterade radiolänken sänder du nya order till campen medan den trasiga utrustningen snabbt packas ihop.

Sambands- och informationssystem som radiosystem, datoriserade nätverk och kraftförsörjning ingår i samlingsbegreppet ledningssystem. I ditt yrke som officer inom ledningssystem upprättar och leder du dessa avancerade system så att de fungerar stödjande åt förbandschefen. Systemen är en förutsättning för att denna ska kunna leda sitt förband och samordna insatser från ett eller flera förband i en militär operation.

För att kunna leda arbetet med systemen måste du lära dig deras begränsningar och möjligheter – samtidigt som du är chef, ledare och lärare. Redan första året som officer kommer du att tjänstgöra vid trupp. Därefter kan du via yrkes- och befattningsutbildningar avancera till plutonchef, kompanichef och bataljonchef.

Du kommer att tjänstgöra i fält vid ett markförband. Din arbetsplats är då utomhus och i tält eller hytter. Du kommer i vissa fall att tjänstgöra internationellt. Du hanterar mycket information och arbetar tidvis under stress då det är rörliga förband med komplex materiel. Du är chef och ledare och måste vara både strukturerad och ansvarsfull.

För att bli officer inom ledningssystem läser du officersprogrammets krigsvetenskapliga profil. Termin ett till tre går du på Försvarshögskolan Karlberg och läser grunderna i officersprogrammet. Under termin fyra och fem utbildas du i funktion och befattning på ledningsregementet i Enköping. Termin sex är du tillbaka på Karlberg.

Ledningsofficeren utbildar i – och leder i fält – de datanätverk, radiosystem och kraftförsörjningslösningar som är nödvändiga för att samordna förbandens insatser.

Liknande befattningar

Ledningssystemofficer marinen

Som ledningssystemofficer leder och hanterar du arbetet med olika avancerade radio-, satellit- och kryptosystem som används i flottan.