Det skymmer i horisonten och övningens femte dag närmar sig sitt slut. Tillsammans med ett antal fartyg från andra länder har ni övat på att ta emot, skicka och kryptera information med olika ledningssystem. Som officer är du med och övervakar övningen. Du och resten av besättningen är slutkörda efter ett intensivt vaktpass, men just när ditt vaktlag börjar göra sig redo för några timmars ledighet ger du dem ytterligare en komplicerad uppgift att lösa. Du påminner om att tiden är knapp och tar sedan ett steg tillbaka för att se hur sjömännen hanterar uppgiften. Som officer vet du att besättningen måste kunna prestera även när det känns som att orken är slut.

Som ledningssystemsofficer arbetar du med ledningssystem, det vill säga
de många olika avancerade radio-, satellit- och kryptosystem som används i flottan.

Du är expert på att hantera systemen och leder sambandstjänsten ombord. Du utbildar även andra sjömän och befäl i att använda dem. Som ledningssystemsofficer fyller du en nyckelroll ombord på fartyget och sjömän och andra befäl litar på din kompetens.

Ledningssystemen är tekniskt avancerande och därför måste du vara en duktig tekniker med ingående kunskap om de olika system som du och din personal arbetar med. Samtidigt måste du ha goda ledaregenskaper och kunna hantera stressiga situationer på ett lugnt och stabilt sätt.

I rollen som officer kommer du att jobba nära ledningen som expert, och skriva order för sambandet inom styrkan, vilket är en av de saker som skiljer ledningssystemsofficeren från ledningssystemsoperatören.

Till sjöss arbetar besättningen oftast i två vaktlag: du går vakt i sex timmar och är därefter fri att ägna sex timmar åt vad du vill, som att träna eller vila. Till sjöss deltar du i olika övningar inom till exempel brandbekämpning och vatteninträngning.

Som ledningssystemofficer kan du tilldelas en rad andra uppgifter, till exempel kan du bli räddningsbåtsförare eller rökdykarledare. Du kan även komma att ingå i fartygets navigationsorganisation som radarnavigatör.

Det kan periodvis vara ansträngande att tjänstgöra till sjöss. Det ständiga gungandet och de stundtals intensiva arbetspassen kan vara uttröttande. Du leder ofta arbete på däck, främst i samband med losskastning, förtöjning och ankring.

När du ligger till kaj går mycket av din tid till förberedelser och planeringsmöten inför övningar och insatser. Du kommer även att bli vakthavande officer på ditt fartyg vilket innebär att du ansvarar för bevakningen och beredskapen på fartyget när det ligger till kaj. Det finns även möjlighet att under perioder arbeta som lärare inom ditt kompetensområde på sjöstridsskolan eller ledningsskolan.

Som ledningssystemofficer leder och hanterar du arbetet med olika avancerade radio-, satellit- och kryptosystem som används i flottan.

Behörighetskrav

 • Svenskt medborgarskap
 • Anställd som gruppbefäl, soldat eller sjöman under minst sex månader eller genomfört någon av följande utbildningar:
  • grundutbildning i minst sex månader enligt 
lagen (1994:1809),
  • grundläggande militär utbildning i minst sex månader enligt förordningen (2009:4),
  • grundläggande och kompletterande militär utbildning i minst sex månader enligt förordningen (2010:590), eller
  • militär grundutbildning i minst sex månader enligt
 förordningen (2015:613).
 • Gymnasieexamen
  • Matematik 2 (B)
  • Svenska 2 (B)
 • Genomfört antagningsprövning med godkänt resultat
 • Genomfört gruppbefälsutbildning
 • Vissa befattningar har även särskilda krav
 • B-körkort
 • Simkunnighet (200 m)

Liknande befattningar

En film om ytstrid

Det är mycket som händer på ett örlogsfartyg, i stridsledningscentralen bedrivs strid i tre dimensioner. I luften, på ytan och under ytan.