Det är full aktivitet i den underjordiska anläggningen som har till uppgift att övervaka svenskt luftrum. Fientligt flyg närmar sig med hög fart mot Sverige över Östersjön. Strax sydost om Gotland möter två svenska JAS 39 Gripen de misstänkta angriparna som genast faller tillbaka österut.

I arbetet som officer och luftbevakningsoperatör är det din uppgift att tillsammans med övriga kollegor i arbetslaget leverera en korrekt och identifierad bild av luftläget. Informationen från er utgör beslutsunderlag för bland annat luftbevakningsledaren och jaktledaren när de fattar beslut om insats för att skydda och försvara Sveriges gränser och hävda Sveriges territoriella integritet.

För att kunna leverera ett identifierat luftläge krävs det att du som operatör har stenkoll på vad som rör sig i ditt ansvarsområde. Det är din uppgift att finna en identitet på flygplanet för att säkerställa om flygplanet får flyga i svenskt luftrum. Vissa flygplan är lättare att identifiera, andra kräver ett detektivarbete.

Förutom radarstationer runt om i Sverige och det svenskutvecklade och toppmoderna stridsledningssystemet C2StriC har du även andra verktyg till din hjälp. Det kan handla om den civila flygkontrollen, Kustbevakningen eller den militära sjöbevakningen.

Eftersom du använder dig av flera informationssystem så blir du tidvis utsatt för mycket information och måste därför vara alert, klartänkt samt göra rätt prioriteringar för att snabbt kunna fatta rätt beslut. En del av ditt arbete handlar om underrättelseinhämtning – hur andra länders flygvapen övar i Sveriges närområde.

Svenska JAS 39 Gripen står alltid startklara för att kunna användas för visuell identifiering, avvisning eller eskort av okända eller intressanta flygplan som olovligen eller lovligen befinner sig i eller i närheten av svenskt luftrum. Ditt arbete utgör beslutsunderlaget för högre befattningshavare som avgör om JAS 39 Gripen skall sättas in.

Som officer och luftbevakningsofficer kan du efter att ha tjänstgjort några år som operatör vidareutbilda dig för att kunna ta chefstjänster inom luftbevakningen. Det kan handla om luftbevakningsledare, som är ansvarig för luftlägesbilden och samverkar med andra befattningshavare i anläggningen, till exempel stridsledaren som startar JAS-roten.

Officeren och luftbevakningsoperatörens uppgift är att upptäcka och identifiera flygplan som är på väg att kränka svenskt luftrum så att JAS 39 Gripen kan sättas in i tid för att hävda svensk integritet.

Liknande befattningar

Flygledare

Flygledarens huvuduppgift är att leda flygplan och fordon på flygplatsen och i luftrummet runt denna. Som reservofficer och flygledare blir man anställd hos Luftfartsverket och placerad på någon av de militära flygplatser som Försvarsmakten driver.

Flygstridsledare officer

Som officer inom flygstridsledning leder du piloten i ett stridsflygplan vid såväl övningar som skarpa insatser.

Flygstridsledare specialistofficer

En flygstridsledare är en specialistofficer som leder stridsflyg under nationella och internationella övningar och ansvarar för flygsäkerheten i luften.