Det är svalt och tyst i den underjordiska anläggningen som är din arbetsplats. Anläggningen är byggd för att klara anfall och är därför självförsörjande med el, luft, värme och vatten.

Plötsligt upptäcker du på en av dina skärmar att ett okänt flygplan närmar sig den svenska gränsen med hög fart. Samtidigt som du skickar information om detta till dina kollegor, luftbevakningsledaren och jaktledaren, arbetar du i flera system för att identifiera flygplanet.

Som specialistofficer och luftbevakningsoperatör är det din uppgift att tillsammans med övriga kollegor i arbetslaget identifiera och informera om vad som rör sig i och mot svenskt luftrum. Ditt jobb är avgörande för chefernas beslut om hur Sveriges luftrum ska bevakas.

Det krävs koncentration och mycket träning för att ha järnkoll på vad som rör sig i ditt ansvarsområde och det är din uppgift som luftbevakningsoperatör att ta reda på om flygplanen i Sveriges luftrum får vara där. Vissa flygplan är lätta att känna igen, andra kräver ett detektivarbete.

Svenska stridsflygplan står alltid startklara för att kunna användas vid behov. Ditt jobb ligger till grund för att avgöra om dessa behöver skickas upp i luften för att identifiera, eskortera eller bevaka.

Jobbet sköter du med hjälp av radarstationer runt om i Sverige och det svenskutvecklade, toppmoderna stridsledningssystemet C2StriC. Dessutom har du även andra verktyg till din hjälp, till exempel den civila flygkontrollen, Kustbevakningen och den militära sjöbevakningen. Ibland krävs att du tänker utanför ramarna och använder öppna källor på internet för att kunna lista ut vad det är ni ser.

Eftersom du använder dig av flera olika informationssystem samtidigt så blir det ibland mycket att hålla reda på. Därför måste du som person vara alert, klartänkt och ha förmågan att prioritera för att snabbt kunna fatta riktiga beslut.

Luftbevakningsoperatören behöver vara alert och klartänkt för att snabbt upptäcka och identifiera flygplan som är på väg mot Sveriges gränser.

Behörighetskrav

  • Svensk medborgare. Dubbla medborgarskap accepteras.
  • Du ska vara 18 år eller äldre vid ansökningstillfället.
  • Gymnasieexamen med minst godkänt betyg i ämnena matematik A/1, svenska A/1, engelska A/5 och samhällskunskap A/1.
  • Godkänd säkerhetsprövning med registerkontroll.
  • Du ska också bedömas lämplig som officer utifrån din fysiska och psykiska status. Bedömningen görs genom tester och intervju.

Liknande befattningar

Flygledare

Flygledarens huvuduppgift är att leda trafiken på flygplatsen och i luften och på marken. Som reservofficer och flygledare är du anställd hos Luftfartsverket men placerad på någon av Försvarsmaktens flygplatser.

Flygstridsledare officer

Som officer inom flygstridsledning leder du piloten i ett stridsflygplan i både övningar och skarpa insatser.

Flygstridsledare specialistofficer

En flygstridsledare är en specialistofficer som leder stridsflyg under övningar, i Sverige och utomlands. Du ansvarar även för säkerheten i luften.

Luftbevakningsoperatör officer

Officeren och luftbevakningsoperatörens uppgift är att upptäcka och identifiera flygplan som är på väg att kränka svenskt luftrum så att JAS 39 Gripen kan sättas in i tid för att hävda svensk integritet.