Fartyget där du tjänstgör befinner sig mitt ute på Östersjön när signalspaningsoperatören får kontakt med ett stridsflygplan. Det närmar sig ert fartyg med hög hastighet och i radion rapporteras att flyget är fientligt. I samma sekund kommer ordern från vaktchefen: “Avslå luftanfall”. Det är nu upp till dig att kunna bekämpa hotet med fartygets artilleri och det finns ingen tid att förlora. För varje sekund som går kommer det fientliga flygplanet 300 meter närmare. Du har målet i sikte och pulsen ökar. På rätt avstånd öppnar du eld och träffar. Denna gång klarade sig ditt fartyg utan skador.

Som luftförsvarsbefäl arbetar du på någon av flottans korvetter eller minröjningsfartyg.
Din specifika uppgift är att skjuta med fartygets artilleri mot hot från luften, på ytan och på marken.

Till sjöss är du en del av personalen i stridsledningscentralen. Där bidrar du till att skapa en lägesbild av vad som händer i luften och att ge fartyget en överblick vad som händer i er omgivning. Med hjälp av fartygets radar och sikten kan du identifiera potentiella hot.

Vanligtvis går du vakt i sex timmar och därefter "frivakt" i sex timmar, och då kan du till exempel vila, träna eller studera. I undantagsfall, som vid förhöjt hot, kan fartyget när som helst gå upp i högre beredskap och då blir arbetspassen längre.

När fartyget inte är till sjöss arbetar du bland annat med underhåll av materiel och utbildning av sjömän. En annan naturlig del av din tjänst är att vidareutbilda dig, både inom din huvudtjänst och inom en rad andra områden som skyddstjänst och samband. Vakttjänst är också en vanligt förekommande syssla, där du går som vakthavande officer på ditt fartyg när det ligger till kaj.

Som luftförsvarsbefäl har du möjligheten att få rollen som skeppare, rökdykare eller räddningsbåtsförare på ditt fartyg. Du kan också komma att ingå i ett flight deck team, alltså det team som bemannar ett fartygs helikopterplatta och står i beredskap vid landningen.

Att arbeta på ett fartyg innebär att kunna leva och verka med sina kamrater på ett väldigt begränsat utrymme. Det ges liten möjlighet till "egen tid" men samtidigt präglas livet ombord av en oerhört stark gemenskap och kamratskap.

Här passar därför du som är bra på att samarbeta. Social kompetens är en viktig egenskap för dig som tjänstgör som luftförsvarsbefäl.

De övningar som fartygen deltar i sker både i Sverige men även utomlands och längre tider till sjöss och hemifrån kan bli aktuella.

Som luftförsvarsbefäl tjänstgör du på ett fartyg och har som uppgift att skydda fartyget från olika hot med hjälp av fartygets artilleri.

Behörighetskrav

En film om ytstrid

Det är mycket som händer på ett örlogsfartyg, i stridsledningscentralen bedrivs strid i tre dimensioner. I luften, på ytan och under ytan.