Projektilen avfyras och skytten följer koncentrerat målet med sin ledstråle. Laddaren förbereder en ny robot. Du avvaktar träffen med ett finger på radiosändaren. Målet, en obemannad drönare, är på väg mot en by bakom er. Allt utspelar sig på några sekunder. Drönaren är trehundra meter bort när roboten når fram. Mer rök än eld syns när tusen delar faller från himlen. Innan ljudet från träffen når er har du rapporterat framgången och fått order om nästa mål.

Huvuduppgiften för dig som är specialistofficer med inriktningen luftvärn bekämpning, är att tillsammans med din grupp skydda egna markförband, camper och civilbefolkning mot luftangrepp. Ni gör det genom att bekämpa luftfarkoster med olika robotsystem.

Du jobbar med något av robotsystemen 70 eller 97. Robot 70 är ett smidigt mobilt system med kort räckvidd och robot 97 är större och har medellång räckvidd.

Som stridsledare – operatör – är din uppgift att ta emot mål från Tactical Control Center, TCC. Sedan tidigare är det styrt i vilka fall du ska skjuta mot målet. Du ger order om att bekämpning ska ske.

Som nyanställd specialistofficer jobbar du på en pluton. Du utbildar soldater samtidigt som du själv tränas i din befattning. Du har ett stort ansvar för det materiel du använder: robotsystem, sambandsmateriel och datautrustning.

Din arbetsplats är på en kasern eller i fält och du vistas mycket utomhus. Du verkar i vitt skilda miljöer och klimat, från skog till städer.

Övergripande kan arbetet beskrivas som att du leder och utbildar din grupp och dig själv på kaserngården i övningar och utomlands på missioner. Arbetet kretsar till stor del kring teknik och i din position hanterar du även mycket information som du måste ta ställning till. Du bör vara stresstålig, lugn, stabil och fysiskt stark.

Vid behov eller efter önskemål har du möjlighet att via olika yrkes- och befattningskurser ytterligare specialisera dig inom ditt område.

Utbildningen till specialistofficer inom luftvärn bekämpning genomförs under tre terminer. De första två terminerna – den generella delen av utbildningen – genomförs på Markstridsskolan i Kvarn. Den sista terminen läser du vid Luftvärnets stridsskola i Halmstad. Det är den funktions- och befattningsspecifika delen av utbildningen då du läser kurser som riktar sig mot din kommande yrkesbefattning. Därefter anställs du på Luftvärnsregementet i Halmstad.

Som luftvärnsofficer bekämpning bör du vara teknikkunnig, stresstålig, stabil och fysiskt stark.

Liknande befattningar

Luftförsvarsbefäl

Som luftförsvarsbefäl arbetar du på någon av marinens korvetter eller minröjningsfartyg. Din främsta uppgift är att skydda fartyget mot hot från luften.

Luftvärnet - insatser på marken och i luften

Luftvärnets uppgift i Försvarsmakten är att övervaka luftrummet, och att upptäcka och bekämpa hot som kommer från luften.