Som luftvärnsofficer leder du arbetet med att skydda eller varna egna markförband, camper och civilbefolkning mot luftangrepp.

I ditt yrke som officer leder du verksamheten och övar tillsammans med din enhet på underrättelse – att lokalisera främmande och egna farkoster i luften – och bekämpning – att skjuta ner flygfarkoster som är fientliga.

Till skillnad från de specialistofficerare som du leder och som besitter detaljkunskap om robot- och radarsystemen, jobbar du mer långsiktigt, med planering och ordergivning. I din befattning kommer du också att jobba som lärare och utbilda både soldater och kollegor på förbanden.

I arbetet vistas du mycket utomhus, sommar som vinter. Du verkar i vitt skilda miljöer och klimat, från skog till städer. Ditt arbete kan övergripande sammanfattas som teknik- och informationstungt. Det är viktigt att du klarar psykisk press, är stabil samt har god fysik.

Vid behov eller efter önskemål har du möjlighet att via olika yrkes- och befattningskurser själv vidareutbilda dig. Beroende på ditt intresse och vilka tjänster som är sökbara kompletterar du din kompetens med lämpliga kurser.

Efter en tids yrkeserfarenhet har du möjlighet att bli plutonchef. Därefter är nivåerna i tur och ordning ställföreträdande kompanichef, kompanichef, ställföreträdande bataljonschef och bataljonschef.

För att bli luftvärnsofficer väljer du officersprogrammets krigsvetenskapliga profil, och luftvärnsinriktning. Inriktningen läser du vid Luftvärnets stridsskola i Halmstad. Du får lära dig luftvärnssystem och taktik samt att genomföra förbandsutbildning med skarp ammunition. 

Efter din officersexamen anställs du som officer på Luftvärnsregementet i Halmstad, med inriktning mot i första hand plutonchef. Det finns också officersbefattningar inom luftvärn vid mekaniserade förband och amfibieförband, som är du kan söka till efter utbildningen.

Liknande befattningar

Artilleriofficer

Artilleriofficeren utbildar och genomför understödjande insatser inom funktionen indirekt bekämpning. Det omfattar indirekt eld med artilleri, granatkastare och stöd till övriga förband med att leda stridsflyg, så kallat close air support (CAS).

Luftvärnet - insatser på marken och i luften

Luftvärnets uppgift i Försvarsmakten är att övervaka luftrummet, och att upptäcka och bekämpa hot som kommer från luften.