Spaningsradarn avslöjar att två flygplan från ett grannland har korsat gränsen. Så fort beskedet når din skärm varskor du stridsledningscentralen och skickar ett varningsmeddelande. Kommer inget svar kan planen vara obemannade och du får skjuta ned dem. Men du måste vara säker. Insatsen är i ett kritiskt läge där vapenvilan står på spel. En robot 97 står redo och du beordrar en lättrörlig robot 70 i planens riktning. Samtidigt vakar du över alla kanaler i väntan på något som låter dig agera.

Huvuduppgiften för dig som är luftvärnsofficer vid en insats är att skydda eller varna egna markförband, camper och civilbefolkning mot luftangrepp. Det kan också vara att följa egna flygfarkoster med radar.

I ditt yrke som officer kommer du att gå direkt in i en insatsbefattning. Du leder verksamheten och övar tillsammans med din enhet på underrättelse – att lokalisera främmande och egna farkoster i luften – och bekämpning – att skjuta ner flygfarkoster som är fientliga.

Till skillnad från de specialistofficerare som du leder och som besitter detaljkunskap om robot- och radarsystemen, jobbar du mer långsiktigt, med planering och ordergivning. I din befattning kommer du också att jobba som lärare och utbilda både soldater och kollegor på förbanden.

I arbetet vistas du mycket utomhus, sommar som vinter. Du verkar i vitt skilda miljöer och klimat, från skog till städer. Ditt arbete kan övergripande sammanfattas som teknik- och informationstungt. Det är viktigt att du klarar psykisk press, är stabil samt har god fysik.

Vid behov eller efter önskemål har du möjlighet att via olika yrkes- och befattningskurser själv vidareutbilda dig. Beroende på ditt intresse och vilka tjänster som är sökbara kompletterar du din kompetens med lämpliga kurser.

Efter en tids yrkeserfarenhet har du möjlighet att bli plutonchef. Därefter är nivåerna i tur och ordning ställföreträdande kompanichef, kompanichef, ställföreträdande bataljonschef och bataljonschef.

För att bli luftvärnsofficer väljer du officersprogrammets krigsvetenskapliga profil, och luftvärnsinriktning. Termin ett till tre går du på Försvarshögskolan Karlberg och läser grunderna i officersprogrammet. Termin fyra och fem utbildas du mot funktion och befattning på Luftvärnets stridsskola i Halmstad. Under de här två terminerna inriktas utbildningen på Luftvärnssystem och Luftvärnstaktik. Du får även lära dig att genomföra förbandsutbildning med skarp ammunition. Termin sex är du tillbaka på Karlberg och avslutar utbildningen.

Efter din officersexamen anställs du som officer på Luftvärnsregementet i Halmstad, med inriktning mot i första hand plutonchef. Det finns också officersbefattningar inom luftvärn vid mek- och amfibieförband, som är möjliga att söka till efter avslutad utbildning.

Luftvärnsofficeren leder arbetet med att skydda eller varna egna markförband, camper och civilbefolkning mot luftangrepp.

Liknande befattningar

Artilleriofficer

Artilleriofficeren utbildar och genomför understödjande insatser inom funktionen indirekt bekämpning. Det omfattar indirekt eld med artilleri, granatkastare och stöd till övriga förband med att leda stridsflyg, så kallat close air support (CAS).

Luftvärnet - insatser på marken och i luften

Luftvärnets uppgift i Försvarsmakten är att övervaka luftrummet, och att upptäcka och bekämpa hot som kommer från luften.