Ni är nästan framme när lavetten börjar krångla. Ett av de drivande hjulen vägrar snurra. Ni befinner er på en skogsväg nära fientligt territorium och robotsystem 97 är inte direkt osynligt. De andra ställer upp sig för försvar. Du och en kamrat tömmer däcket på luft och tynger ned det motsatta hörnet. Sedan kopplar ni lavetten till terrängvagnen och ger signal till föraren. Lavetten börjar rulla. Långsamt, men det går. Ni andas ut och fortsätter mot grupperingsplatsen.

Som luftvärnssoldat ingår du i en grupp vars uppgift är att skydda militära förband såväl som civilbefolkning från luftangrepp. Detta gör ni med hjälp av radar och olika robotsystem.

Du går direkt in i en insatsbefattning och tjänstgör vid något av verkanskompanierna, robot 70- eller robot 97-kompaniet. Du jobbar i en luftvärnsrobot-, radar- eller lavettgrupp.

Den huvudsakliga arbetsuppgiften är att du tillsammans med övriga gruppmedlemmar förflyttar, grupperar, betjänar och försvarar grupperingsplatsen. Vissa kommer även att ha tilläggsuppgifter, som pansarterrängbilsförare eller -skytt, lastbilsförare eller stridssjukvårdare.

För att du ska lyckas i arbetet krävs god fysik och god psykisk balans. Uppgifterna ska kunna lösas under alla årstider, i alla typer av terräng under dygnets alla timmar.

När du inte deltar i en insats bedrivs hela tiden utbildning och träning. Dessutom kommer du att genomföra vakt- och beredskapstjänst och högvaktstjänstgöring. Ibland arbetar du under oregelbundna arbetstider och på andra platser än Halmstad, inom Sverige såväl som utomlands.

Efter en tids yrkeserfarenhet har du möjlighet att söka någon av officersutbildningarna luftvärnsofficer och specialistofficer bekämpning/sensor.

För att bli luftvärnssoldat genomför du grundläggande militär utbildning, GMU, exempelvis på Lv6 i Halmstad. Under provanställningen sker en befattningsinriktad utbildningen mot antingen luftvärnssoldat, luftvärnssoldat skytt, luftvärnssoldat sensor alternativt luftvärnssoldat stridssjukvårdare.

Som luftvärnssoldat robot/radar arbetar du tillsammans med gruppen med att förflytta, gruppera, betjäna och försvara grupperingsplatsen för ett robot 70- eller ett robot 97-system.

Behörighetskrav

  • Svensk medborgare. Dubbla medborgarskap accepteras
  • Du ska vara 18 år eller äldre vid ansökningstillfället
  • Matematik 1, (1a, 1b eller 1c godtas)
  • Svenska 1
  • Engelska 5
  • Uppnå resultat för denna befattning vid antagningsprövningen.

Liknande befattningar

Pansarvärnsrobotsoldat

Som pansarvärnsrobotsoldat ingår du i en grupp på åtta personer i ett fordon, och jobbar med att gruppera och avfyra roboten.