En fiskebåt har med sin trålare fått upp en oväntad fångst – en icke exploderad mina som blivit kvar på havsbotten sedan andra världskriget. Fiskebåten är nu på väg in mot hamnen igen med minan ombord, och du och ditt team åker snabbt ut för att möta båten. Säkerheten kommer i första hand, och ni vill röja minan så långt ut till havs som möjligt. När ni kommer fram till fiskebåten sänker ni ner minan i havet, apterar den och lämnar platsen innan ni spränger sönder minan.

Som marin EOD-operatör arbetar du med Explosive Ordnance Disposal, vilket betyder ammunitionsröjning på land och i vatten. Arbetet går ut på att genom ammunitionsröjning skapa säkerhet och rörlighet för egna förband. Det kan exempelvis innefatta att röja terroristbomber, minor och oexploderad ammunition till havs, hamnar, ombord på fartyg och på land.

EOD-enheter ingår i alla pågående internationella insatser, och löser dessutom varje år ungefär femtio skarpa ammunitionsröjningsuppgifter i Sverige. Som EOD-operatör genomför du också miljöoperationer för att kartlägga, dokumentera och röja dumpad ammunition.

I ditt arbete som specialistofficer och marin EOD-operatör ingår att dyka, hantera sprängämnen, identifiera och dokumentera objekt. När ni stöter på oexploderad ammunition eller minor röjer ni objekten, vilket innebär allt från att spränga eller slå sönder till att hanterings- eller återsäkra det.

Du dyker, hanterar sprängämnen, identifierar och dokumenterar objekt. Arbetet är materieltungt på en hög teknisk nivå. Du arbetar med magnetfältdetektorer, minsökare, sonarsystem och autonoma farkoster.

För att klara dina uppgifter krävs det att du har god fysik, eftersom ni dyker med tung utrustning, arbetar långa dagar och utövar er huvudverksamhet mer eller mindre hela tiden.

Det är av yttersta vikt att du har en god förmåga att bedöma och hantera de risker du utsätts för, och du måste vara väl insatt i en mängd reglementen och säkerhetsinstruktioner.

En stor det av verksamheten är så kallad "blåljusverksamhet", vilket innebär att du måste kunna agera i snabba tempoväxlingar, till exempel vid en förändrad hotbild. Du måste också kunna fungera bra i en liten grupp, där ni litar fullkomligt på varandra och med tiden kommer varandra mycket nära.

För den nyfikne och vetgirige är jobbet ett paradis – det finns hur mycket som helst att lära, och med tiden kommer du att bli expert på allt som har med ammunition och röjning att göra.

Baspaketet när det gäller kompetensutveckling för en EOD-operatör omfattar bland annat röjdykarutbildning, ammunitionsröjningsutbildning på land och under vattnet, stridsutbildning, sjukvårdsutbildning samt fordons- och båtutbildningar.

Huvuduppgiften för en marin EOD-operatör är att genom ammunitionsröjning skapa säkerhet och rörlighet för egna förband.

Du börjar som röjdykare

En marin EOD-operatör är en röjdykare som vidareutbildats till specialistofficer med en fördjupande utbildning. Om du vill bli marin EOD-operatör kommer du alltså först genomföra röjdykarutbildningen innan du vidareutbildas inom marin EOD.

Liknande befattningar

Röjdykare

En röjdykare röjer och kartlägger minor och ammunition på botten av sjöar eller hav.

Läs röjdykar-chatten

Många passade på att ställa frågor till EOD-operatören Peter som jobbar  som under en eftermiddag bemannade chatten på Försvarsmaktens webbplats.

Till chatten