Vem är vän, vem är fiende? Ska ni rycka fram eller tillbaka, besvara elden eller inte? Du befinner dig tillsammans med dina kamrater på en övning ute i skogen, och det är din uppgift som markstridsofficer att fatta sekundsnabba beslut utifrån den information du får och ge dina order. Du får information om att fienden drar sig tillbaka och du beordrar framryckning. Tillsammans med dina soldater springer du snabbt framåt, iklädd skyddsutrustning och med vapen i händerna.

Som taktisk operativ officer inom markstridsfunktionen arbetar du som chef vid ett markstridsförband. Du kommer att arbeta både nationellt och internationellt och ditt ansvar spänner över såväl människor och liv som materiel.

Du börjar din anställning med en inriktning mot ställföreträdande plutonchef, och deltar i utbildningen och samträningen av ett förband där du har nära kontakt med dina soldater. Tillsammans övar och tränar ni – allt från hinderbana till att genomföra stridsskjutningar inför kommande insatser.

Din arbetsmiljö kan variera från kontorsmiljö till skog, från stad till bergsby, från fjäll till öken. Du kommer att jobba i skiftande väderförhållanden och klimat, och kan få sova i ett stridsfordon ena natten, under en gran nästa.

Arbetet som markstridsofficer är både fysiskt och psykiskt krävande. Du ska springa, krypa, åla dig fram samtidigt som du bär på vapen och skyddsutrustning. Samtidigt samarbetar du och leder andra människor hela tiden. Både din sociala och kommunikativa förmåga sätts ständigt på prov och du måste vara en god ledare med stor personlig mognad.

För att bli markstridsofficer väljer du officersprogrammets krigsvetenskapliga profil. Termin ett till tre går du på Försvarshögskolan Karlberg och läser grunderna i officersprogrammet. Under den termin fyra och fem utbildas du på någon av stridsskolorna – Markstridsskolan i Skövde eller Kvarn, Sjöstridsskolan i Karlskrona, Luftstridsskolan i Uppsala – eller någon fack- och funktionsskola inom armén. Den sjätte termin är du återigen tillbaka på Karlberg.

En markstridsofficer arbetar som chef vid ett markstridsförband.

Liknande befattningar

Markstridsofficer flygvapnet

En markstridsofficer leder och utbildar grupper i övning och strid vid ett markstridsförband på strilbataljonen eller en av flygsäkerhetsbataljonerna och har stort ansvar för såväl människor som materiel.