En motståndsledare som tillfångatogs för ett par veckor sedan ska flyttas. Under transporten mellanlandar han på din flygbas. Information kan ha läckt ut och ett fritagningsförsök är inte uteslutet. Dina soldater pressas av ett hårt vaktschema och dessutom måste stängslet åtgärdas. Du beslutar dig för att kalla in två stödgrupper från ett närliggande läger. En ska åtgärda stängslet, den andra vaktar. Dina grupper får då tid att jobba med den långa lista av förstärkningar du har sammanställt.

Som markstridsofficer i flygvapnet är du chef vid ett markstridsförband i en flygbasbataljon eller strilbataljonen. Stril är en förkortning av stridsledning och luftbevakning. Du kommer att arbeta både nationellt och internationellt och ditt ansvar spänner över människor, liv och materiel.

Flygbassäkerhetsförbandet eller strilsäkerhetsförbandet som du leder har sina arbetsuppgifter på och runt en flygbas. Förbandets kompetens matchar i stort andra markstridsförband, men jobbet är mer inriktat på försvar, säkerhet och bevakning.

Som officer är det en viktig del av ditt jobb att utbilda soldater och kollegor. Du kommer med tiden också ha personalansvaret för din pluton, medan erfarna specialistofficerare hanterar grundläggande uppgifter som till exempel träning.

Du börjar anställningen som ställföreträdande plutonchef och deltar i utbildningen och samträningen av ett förband där du har nära kontakt med dina soldater. Tillsammans tränar ni inför kommande insatser allt från hinderbana till att genomföra stridsskjutningar.

Arbetet som markstridsofficer är både fysiskt och psykiskt krävande. Du ska kunna springa, krypa, åla dig fram samtidigt som du bär på vapen och skyddsutrustning. Samtidigt samarbetar du och leder andra människor hela tiden. Både din sociala och kommunikativa förmåga sätts ständigt på prov och du måste vara en god ledare med stor personlig mognad.

Efter ett par år i jobbet har du utvecklats och tränats i din roll, och med största säkerhet gjort en insats i ett främmande land. Vid behov, eller efter eget önskemål, kan du då få möjlighet att gå kompetenshöjande kurser: totalt finns det 120 kurser att välja mellan, på allt från tio dagar till 15 veckor.

För att bli markstridsofficer väljer du officersprogrammets krigsvetenskapliga profil. Termin ett till tre går du på Försvarshögskolan Karlberg och läser grunderna i officersprogrammet. Under den verksamhetsförlagda utbildningen, termin fyra och fem, utbildas du funktions- och befattningsinriktat på annan ort för att den sjätte terminen återvända till Karlberg.

En markstridsofficer leder och utbildar grupper i övning och strid vid ett markstridsförband på strilbataljonen eller en av flygsäkerhetsbataljonerna och har stort ansvar för såväl människor som materiel.

Liknande befattningar