Din huvuduppgift som marktekniker elektronik är att se över, laga och underhålla utrustning. Det kan handla om allt från strömförsörjning, radarsensorer till radio- och telesystem. Du agerar också teknisk rådgivare åt den taktiska chefen.

Som specialistofficer är du ytterst officer och soldat. Dessutom leder och utbildar du soldater och kollegor inom teknisk tjänst, på en utbildningspluton. Då har du också ansvaret för all teknisk materiel på plutonen. Om du i stället är knuten till en verkstad ansvarar du för det materiel som kommer in för reparation. Ditt materielansvar är i hög grad kopplat till den roll och de uppgifter du har.

Arbetsmiljön på en pluton inom reparationstjänst eller teknisk tjänst är fältnära. Det gäller både i utbildningssituationen och under insats. Arbetet för markteknikern kan tidvis vara fysiskt och psykiskt krävande. Det kan också vara stressigt med materiel som måste ut för att uppgift ska kunna lösas. Du kommer att hantera information som till exempel bruksanvisningar.

För att passa för jobbet som marktekniker måste du ha gedigen kunskap och intresse för teknisk tjänst samt drivkraft och uthållighet. Då du kommer att ha med många olika typer av människor att göra, från civila verkstadsarbetare till lokalbefolkningen vid en insats. För detta krävs social kompetens. Det kan vara en fördel om du har ett intresse av eller en bakgrund inom något av områdena strömförsörjning, radarsensorer, robotsystem, datorer eller radio- och telesystem.

I din roll som specialistofficer marktekniker elektronik kommer du att få en omfattande utbildning inom fordonssystem som stridsvagnar, tunga lastbilar, bandvagnar och broläggare men också varierande typer av vapenmateriel, från artilleripjäser till eldhandvapen.

Behörighetskrav

  • Grundkrav
  • Svenska 2 (B)
  • Matematik 3 (C)
  • Fysik 1 (A) eller ellära 1 (A)

Liknande befattningar

Markteletekniker-Radartekniker

Specialistofficeren inom markteleteknik har till uppgift att med hjälp av rörliga sensorer för luftbevakning och flygstridsledning förstärka radartäckningen.

Systemtekniker specialistofficer

Specialistofficer och systemtekniker i marinen har ett brett tekniskt jobb och sköter drift och underhåll av exempelvis lednings-, radar-, eldlednings-, el- och undervattenssystem på flottans fartyg.

Systemtekniker specialistofficer ubåt

En systemtekniker på en ubåt kan vara sjöman eller specialistofficer med uppgift att se till att sonar-, radar-, eldlednings- och radiokommunikationssystemen fungerar genom att åtgärda fel, göra kontroller och utföra underhåll.