Flera av soldaterna framför dig har aldrig hört ordet “smörjnippel”, än mindre upplevt den tvivelaktiga glädjen i att med borste skrubba bort olja och smuts från såriga händer. Men nu ska några avställda stridsfordon tillfälligt tas i bruk för en insats i ett översvämningsdrabbat område. Och det är bråttom. Så du har rekvirerat en grupp soldater som ska snabbutbildas i konsten att göra ett fordon färdigt för tjänst.

Din huvuduppgift som specialistofficer och marktekniker inom mekanik är att laga och underhålla materiel. Du har utbildats för och arbetar med stridsvagnar, tunga lastbilar, bandvagnar och broläggare men också med alla typer av vapen, från artilleripjäser till eldhandvapen. Du ska också agera teknisk rådgivare åt den taktiska chefen.

Du är användbar i alla situationer där de materielsystem som du är specialist på används, under utbildning i fredstid såväl som under insatser.

Som specialistofficer leder och utbildar du också soldater och kollegor inom teknisk tjänst, på en utbildningspluton. Då har du också ansvaret för all teknisk materiel på plutonen. Om du i stället är knuten till en verkstad ansvarar du för det materiel som kommer in för reparation.

Arbetsmiljön på en pluton inom reparationstjänst eller teknisk tjänst är fältnära. Det gäller både i utbildningssituationen och under insats. Arbetet för teknikern kan tidvis vara fysiskt och psykiskt krävande. Lyften är tunga och det kan vara fysiskt ansträngande att reparera de system som ingår i ditt område. Det kan också vara stressigt med materiel som måste ut för att allt ska flyta bra.

För att passa som marktekniker mekanik måste du utöver att ha gedigen kunskap och intresse för teknik också ha drivkraft och uthållighet. Du kommer att ha med många olika typer av människor att göra, från civila verkstadsarbetare till lokalbefolkningen vid en insats, så social kompetens är nödvändig.

Du studerar i tre terminer vid Försvarsmaktens tekniska skola i Halmstad. Där läser du först krigsvetenskap, militärteknik och militärledarskap som är gemensamma ämnen för alla utbildningsinriktningar. Sedan tillkommer teknikstudier. Till exempel ingår verkstadsteknik, ellära och fordonsteknik. Slutligen lär du dig grunderna för att kunna verka som instruktör och yrkesman inom mer generella delar av officersyrket.

Du kan utvecklas i jobbet genom att antingen bredda din kompetens eller genom att nischa in dig på exempelvis ett materielsystem som stridsfordon. Du kan också byta inriktning och gå mot marktekniker elektro. Vidareutvecklingen sker genom kompetenshöjande kurser som du kan söka i dialog mellan dig och din arbetsgivare.

Marktekniker mekanik underhåller och lagar fordon och vapenmateriel samt utbildar soldater och kollegor.

Liknande befattningar

Vapentekniker specialistofficer

Som specialistofficer och vapentekniker i marinen ansvarar du för underhållet och översynen av exempelvis artilleripjäs, robotsystem, torpedsystem, eldhandvapen, sjunkbomber eller minor på korvett, minjakt, ubåt eller ett större patrullfartyg.