Din grupp har fått i uppgift att förstärka radartäckningen längs med Östersjökusten för att bättre kunna upptäcka flygrörelser från andra nationer. Tillsammans med dina kollegor transporterar du all nödvändig utrustning – radarsystem, kommunikationsutrustning och kraftutrustning till den anvisade platsen. Ni måste få upp både el- och signalanslutningar till antennerna 20 meter upp i luften och det blir din uppgift att klättra upp och genomföra anslutningarna.

Sveriges farvatten och luftrum är stundtals hårt belastade av såväl militär som civil luft- och sjöfart. För att säkerställa kontrollen följs flyg- och fartygsrörelser på både låg och hög höjd med hjälp av ett antal fasta sensorer. Fungerar inte täckningen och något händer tappar vi snabbt kontrollen. Din uppgift som markteletekniker är att med hjälp av rörliga sensorer för luftbevakning och flygstridsledning förstärka radartäckningen där så behövs.

Som specialistofficer inom markteleteknik är du expert på sensorutrustningar med tillhörande kraftförsörjnings- och kommunikationssystem. Du har dessutom goda kunskaper om övrig materiel som kan behövas, som mastutrustning och specialfordon för att frakta utrustningen.

I insatsorganisationen är du alltid i beredskap för att med kort varsel ge dig iväg till de platser runt om i Sverige som har rapporterat begränsad radartäckning eller som helt saknar täckning.

Arbetsmiljön är i stor utsträckning av fältkaraktär och det är mycket troligt att du tidvis kommer att bedriva arbete på hög höjd och stundtals även i sträng miljö, vilket kräver en god fysisk kondition och hög rörlighet.

Dina arbetsuppgifter som specialistofficer inom markteleteknik varierar från att verka som renodlad tekniker på olika system, med ansvar för avancerad teknisk materiel, till att genomföra fältövningar tillsammans med soldater och delta i den allmänmilitära träningen som förekommer på ett förband.

Eftersom du både utbildar kollegor i organisationen och har personalansvar måste du ha en hög grad av tekniskt kunnande, ansvarskänsla och säkerhetsmedvetande.

I din befattning kommer du också att få möjlighet att fördjupa dig inom tekniska delområden för de radar-, kraftförsörjnings och kommunikationssystem du arbetar med – och på det sättet bidra med din expertkompetens på längre sikt inom Försvarsmakten.

Som studerande med inriktningen markteletekniker i flygvapnet genomför du din utbildning vid Försvarsmaktens tekniska skola. Det sista delen av utbildningen genomförs på Luftstridsskolan i Uppsala. Här får du fördjupade kunskaper och färdigheter i den befattning du ska tillträda i insatsorganisationen.

Specialistofficeren inom markteleteknik har till uppgift att med hjälp av rörliga sensorer för luftbevakning och flygstridsledning förstärka radartäckningen.

Behörighetskrav

  • Grundkrav
  • Svenska 2 (B)
  • Matematik 3 (C)
  • Fysik 1 (A) eller ellära 1 (A)

Liknande befattningar