Fordonen står uppställda för att åka i väg på ett uppdrag. Det enda som kvarstår är att kontrollera radioapparaterna för sambandet. Den första och andra bilen är okej, men i den tredje bilen får ingen kontakt via radion. Eftersom ni inte få lämna basen utan fungerande samband måste problemet åtgärdas omedelbart. Som signalmekaniker hamnar den uppgiften på ditt bord. Du greppar verktygsväskan och skyndar till fordonet för att lösa problemet på plats, och efter en kort stunds felsökning hittar du en trasig kabel till radion. Du åtgärdar felet och ni kan påbörja uppdraget.

I din roll som elektronikmekaniker ingår du i en reparationspluton eller reparationsgrupp och din främsta uppgift är att underhålla och reparera materielen i ditt förband.

Arbetsområdet är brett och indelat i två huvudriktningar: Antingen är du signalmekaniker och reparerar radio- eller datautrustning som till exempel telesystem, radioinstallationer i fordon eller routrar. Du kan också vara elkraftsmekaniker och hanterar då bland annat elverk, elmotorer och kylar. Beroende på vilket förband du tjänstgör i hanterar du också olika fordon, till exempel bandvagn, lastbil eller pansarterrängbil.

Parallellt med din huvudsyssla får du dessutom kompetenshöjning genom vidareutbildning. Om du till exempel är inriktad på elverk och hanterar en viss typ av elverksgeneratorer kan du få breddningskunskap på ytterligare en typ av elverk.

I ditt dagliga arbete ingår också att bibehålla dina soldatfärdigheter genom exempelvis övningar på skjutbanan.

Till vardags tillbringar du största delen av din tid i en verkstadslokal. Ute på övning arbetar du i ett reparationstält eller i särskilda containrar, medan din arbetsplats vid en insats kan vara allt från en uppspänd presenning till en mer permanent verkstad i ett tält eller byggnad.

Inför en insats övar du på de specifika mekaniker- och soldatuppgifter som är viktiga för just det specifika insatsområdet. Under själva insatsen är det din uppgift att ta hand om och reparera trasig materiel samt att underhålla och utföra service.

Om du till exempel vid insats ingår i en teknisk pluton fungerar ni som sista anhalten för reparationer, och om inte ni kan åtgärda felet måste materielen skickas hem.

Som mekaniker måste du vara noggrann och följa gällande föreskrifter när du utför en reparation. Du måste också vara självgående, idérik och initiativtagande.

Mekaniker, elektronik är signal- eller elkraftsmekaniker och utför reparationer, underhåll och service på materiel.

Behörighetskrav

  • Svensk medborgare. Dubbla medborgarskap accepteras
  • Du ska vara 18 år eller äldre vid ansökningstillfället
  • Matematik 1, (1a, 1b eller 1c godtas)
  • Svenska 1
  • Engelska 5
  • Uppnå resultat för denna befattning vid antagningsprövningen.

Liknande befattningar

Systemtekniker

Systemtekniker på en ubåt eller ett ytfartyg ser till att sonar-, radar-, eldlednings- och kommunikationssystemet ombord fungerar genom att åtgärda fel, göra kontroller och utföra förebyggande underhåll.

Telesystemmekaniker

Telesystemmekanikern arbetar med underhåll av el- och telekabel och hjälper till med att upprätta och driftsätta en flygplats.