Du och din patrull är på väg hem till campen efter en vecka på resande fot, och rycker fram med hela kompaniet i olika fordon när en av pansarterrängbilarna plötsligt stannar. Som mekaniker är det din uppgift att hitta felet. Efter en stunds felsökande upptäcker du att spännanordningen till generatorn är trasig och att en ny spännarm behövs. Det är många mil till campen och ni saknar reservdelar, och du löser därför uppgiften med hjälp av svets, skärverktyg och lite järnskrot för att bygga en egen spännarm.

Din huvuduppgift som mekaniker med inriktningen mekanik är att laga och underhålla fordons- och vapenmateriel samt stötta och utbilda andra soldater när det gäller din materiel: stridsvagn, stridsfordon, pansarterrängbil, lastbil, bandvagn, eldhandvapen, understödsvapen, fordonsburna vapen och kanoner.

Du har en bred basutbildning när det gäller mekanik och kommer i ditt dagliga arbete i kontakt med en stor mängd specialverktyg och massor av reservdelar. Det är ett stort antal fordon som ska ses över och du måste ha en hög kapacitet och förmåga att jobba dygnet runt i de lägen när det behövs.

Din arbetsplats kan vara allt från en verkstadslokal till ute i skogen. Du jobbar vanligen i grupper om tre till åtta personer med andra mekaniker, som antingen är mekanikinriktade eller en blandning av mekaniker och elektromekaniker. Oftast är ni minst två om varje uppgift.

I ditt vardagliga arbete ingår också att bibehålla dina allmänna soldatkunskaper – dina färdigheter i vapentjänst och strid är grunden till alla dina uppgifter.

Som mekaniker med inriktningen mekanik lagar och underhåller du fordons- och vapenmateriel som stridsvagn, pansarterrängbil, fordonsburna vapen och kanoner, samt stöttar och utbildar andra soldater på samma materiel.

Behörighetskrav

  • Svensk medborgare. Dubbla medborgarskap accepteras
  • Du ska vara 18 år eller äldre vid ansökningstillfället
  • Matematik 1, (1a, 1b eller 1c godtas)
  • Svenska 1
  • Engelska 5
  • Uppnå resultat för denna befattning vid antagningsprövningen
  • B-körkort.

Liknande befattningar

Flygmaterielmekaniker

Flygmaterielmekaniker gör helikopterunderhåll och införskaffar och ansvarar för reservdelar.