Utökad mönstring - militärpolis

Testerna för att bli militärpolis genomförs under två dagar på Livgardet i Stockholm. Då testas bland annat din kondition, styrka och vattenvana.

Militärpolis tillsammans med vanlig polis under övning Aurora.
Foto: Therese Fagerstedt/ Försvarsmakten

Den utökade mönstringen innehåller:

  • Fysiska prov där din styrka, kondition och spänst testas och utvärderas. 
  • Professionsintervju där du har möjlighet att närmare ställa frågor och Försvarsmakten får möjlighet att få en uppfattning om dina mål och förväntningar kring din tjänstgöring. 
  • Prov på dina personliga färdigheter och allmänna handlag i naturnära situationer. 
  • Orientering med enkla och korta marschinslag. 
  • Sim- och livräddningsprov.

Vid frågor om kompletterande prövning för militärpolis, kontakta henrik.lundin@mil.se.