Kompletterande prövning - militärpolis

Kompletterande prövning för militärpoliser genomförs under två dagar på Livgardet. Under prövningen testas din kondition, styrka samt vattenvana.

Foto: Björn Westerdahl/Försvarsmakten

Den kompletterande prövningen innehåller:

  • Fysiska prov där din styrka, kondition och spänst kommer testas och utvärderas. 
  • Professionsintervju där du har möjlighet att närmare ställa frågor och Försvarsmakten far en möjlighet att få en uppfattning om dina mål och förväntningar kring din tjänstgöring. 
  • Prov på dina personliga färdigheter och allmänna handlag i naturnära situationer. 
  • Orientering med enkla och korta marschinslag. 
  • Sim- och livräddningsprov.

Vid frågor om kompletterande prövning för militärpolis, kontakta henrik.lundin@mil.se.