Som militärtolk ska du fungera i en mängd olika sammanhang. Under en internationell insats kan du åka med sjukvårdsteamet ena dagen, nästa dag tolkar du i en by där ni möter personer som aldrig gått i skolan och den tredje tolkar du på ett möte med polischefer och provinsguvernören.

Som militärtolk bidrar du med dina kunskaper om språk och kulturer för att underlätta kommunikation och samarbeten i internationella insatser.

Kulturell förståelse för miljön där språket används är viktig. Du använder neutrala och kulturellt vedertagna sätt att ställa frågor. Ibland översätter du dokument, bevakar vad som rapporteras i lokala media och kan hjälpa till vid någon av Sveriges ambassader.

Du har ett stort intresse för språk och främmande kulturer och är mycket socialt kompetent. Du arbetar delvis i i fält men har också en hög studiekapacitet.

Utbildningen är tre terminer lång och sker vid Försvarets tolkskola i Uppsala. Du får en militär utbildning som omfattar ledarskap, stridsteknik och taktik.

Språkdelen innehåller förutom grammatik och glosor många realistiska tolkövningar. Du får en mycket intensiv språkutbildning i arabiska, ryska eller franska men även militärengelska. Du lär dig också tolknings- och översättningsteknik.

Efter utbildningen erbjuds du en anställning som specialistofficer vid tolkavdelningen på Försvarsmaktens underrättelse- och säkerhetscentrum i Uppsala. Anställningsformen är som reservofficer vilket innebär att du tjänstgör som militärtolk enligt en tjänstgöringsplan. Hur ofta du tjänstgör varierar beroende av insatsorganisationens behov av språkkompetens. Den är styrande för din tjänstgöring.

Efter utbildningen kommer du att få möjlighet att utveckla dina språkkunskaper eller lära dig ett närbesläktat eller nytt språk.

Vill du veta mer?

Om du vill veta mer om utbildningen eller jobbet som militärtolk kan du kontakta Tolkskolan via forsvarets-tolkskola@mil.se.

Som militärtolk bidrar du med dina kunskaper om språk och kulturer för att underlätta kommunikation och samarbeten i internationella insatser.

Behörighetskrav

  • Grundkrav
  • Högskolebehörighet 2500 poäng, lägst 90% med godkänt betyg

Utbildning och antagning

Du som vill bli militärtolk behöver göra extra tester för att bli antagen. Här kan du läsa mer om utbildningen och testerna.

Läs mer

Liknande befattningar

Specialistofficer telekrig

Specialistofficer inom telekrig arbetar med avancerad teknisk utrustning med att spana på och störa motståndaren samt att utbilda soldater.

Tolk, en viktig länk

Under ME02 har HMS Carlskrona verkat i vatten som trafikeras av sjömän från både Östafrika och arabländerna. Här har tolkarna en viktig roll, för utan fungerande kommunikation kan man inte skaffa sig information från lokala fiskare, prata med lotsar och hamnpersonal eller nå fram till de man vill hjälpa.