Som militärtolk ska du fungera i en mängd olika sammanhang. Under en internationell insats kan du åka med sjukvårdsteamet ena dagen, nästa dag tolkar du i en by där ni möter personer som aldrig gått i skolan och den tredje tolkar du på ett möte med polischefer och provinsguvernören.

Kulturell förståelse för miljön där språket används är viktig. Du använder neutrala och kulturellt vedertagna sätt att ställa frågor.

Ibland översätter du dokument, bevakar vad som rapporteras i lokala media och kan hjälpa till vid någon av Sveriges ambassader.

Arbetet vid en insats kan vara fysiskt och psykiskt krävande men framför allt bearbetar du som militärtolk en stor mängd information. Det krävs att du har ett stort intresse för språk och främmande kulturer och att du är mycket socialt kompetent. Du måste klara av att arbeta i fält men också ha en hög studiekapacitet.

Utbildningen är tre terminer lång och sker vid Försvarets tolkskola i Uppsala. Du får en militär utbildning som omfattar ledarskap, militärstrategi, taktik och fysiskt stridsvärde.

Språkdelen innehåller förutom grammatik och glosor många realistiska tolkövningar. Du får en mycket intensiv språkutbildning i arabiska, ryska eller franska men även militärengelska. Du lär dig också tolkningsteknik och översättningsteknik.

Tolkplutonen ingår organisatoriskt i ledningsplatsbataljonen vid Ledningsregementet, LedR, i Enköping, men har Uppsala som placeringsort. Efter avslutad utbildning erbjuds du en anställning som specialistofficer vid tolkplutonen. Anställningsformen är som reservofficer vilket innebär att du tjänstgör som militärtolk enligt en tjänstgöringsplan. Hur ofta du tjänstgör varierar beroende av insatsorganisationens behov av språkkompetens. Den är styrande för din tjänstgöring. Efter utbildningen kommer du att få möjlighet att utveckla dina språkkunskaper eller lära dig ett närbesläktat eller nytt språk.

Militärtolken bidrar med sina kunskaper om språk och kulturer för att underlätta kommunikation och samarbeten i internationella insatser.

Behörighetskrav

  • Grundkrav
  • Högskolebehörighet 2500 poäng, lägst 90% med godkänt betyg

Utbildning och antagning

Här kan du läsa mer om utbildningen och den kompletterande prövningen.

Läs mer

Liknande befattningar

Specialistofficer telekrig

Specialistofficer inom telekrig arbetar med avancerad teknisk utrustning med att spana på och störa motståndaren samt att utbilda soldater.

Tolk, en viktig länk

Under ME02 har HMS Carlskrona verkat i vatten som trafikeras av sjömän från både Östafrika och arabländerna. Här har tolkarna en viktig roll, för utan fungerande kommunikation kan man inte skaffa sig information från lokala fiskare, prata med lotsar och hamnpersonal eller nå fram till de man vill hjälpa.