Militärtolkutbildningen

Militärtolkutbildningen är en intensiv utbildning som riktar sig till dig som har språkintresse och god studievana. Den riktar sig också till dig som är intresserad av utmaningar, olika kulturer och vill jobba internationellt. Under den 18 månader långa utbildningen får du lära dig språk och tolkning i militär regi.

Foto: torgus03

Försvarsmaktens militära insatser styr de språk du studerar på tolkskolan. Just nu är det arabiska, franska och ryska. Utöver att lära dig språk får du kunskap om ledarskap, kulturell förståelse, tolkningsteknik och pedagogik.

Utbildningen är krävande men har ett högt meritvärde. Som militärtolk har du en betydelsefull roll i många avgörande situationer.

Ansökningsperiod

Nästa möjlighet för att ansöka till militärtolkutbildningen är under hösten 2020. Utbildningsstart är planerad till sommaren 2021.

Innan du kan börja utbildningen behöver du ha genomfört en militär grundutbildning, samt uppfyllt kraven för att bli militärtolk. Militärtolkutbildningen innehåller ingen egen militär grundutbildning.

Extra tester

Du som vill bli militärtolk behöver göra extra tester för att bli antagen.

Testerna består av:

  • psykologintervju
  • intervju med befäl
  • intervju med språklärare
  • språktester

Om utbildningen

Den tre terminer långa utbildningen är uppdelad i ett antal kurser som alla kräver godkänt resultat för att du ska ta din examen. Varje kurs eller delkurs avslutas med en examination som du måste bli godkänd på för att få fortsätta.

Som kadett på tolkskolan är du även registrerad på Uppsala universitet och får högskolepoäng för kurserna du klarar. De flesta kurserna genomförs i etapper som sträcker sig över terminerna. Etapperna är oftast en vecka långa. 

Utbildningen är en reservofficersutbildning där du tar examen som specialistofficer i reserven. 

Som militärtolk behärskar du det språk som talas i ett insatsområde och är även utbildad i att ingå i en markstridsgrupp.

TYPSPRÅK: ARABISKA, RYSKA ELLER FRANSKA

Varje termin innehåller 12 veckor språkutbildning. Varje språkvecka innehåller i sin tur ungefär 22 lärarledda lektioner. Resten av tiden ägnar du åt självstudier. Du behöver inga förkunskaper i språken för att börja på Tolkskolan.

Språkundervisningen är varierande och innehåller allt från parövningar och rollspel till scenarier med modersmålstalande figuranter, filmvisningar och utbildningsresor till regioner där det språket talas.

Kurser