Militärtolkutbildningen

Utbildningen till militärtolk är tre terminer lång och bedrivs vid Försvarets Tolkskola i Uppsala.

Foto: torgus03

Ansökningsperiod

Nästa möjlighet för att ansöka till militärtolkutbildningen kommer att vara under hösten 2020. Nästa utbildningsstart för grundutbildning mot militärtolk är planerad till våren 2021.

Utökad mönstring

För att påbörja utbildningen till militärtolk ansöker du först till militär grundutbildning. Om du klarar testerna uppfyller kraven för militärtolk blir du kallad till en utökad mönstring vid Tolkskolan.

Utökad mönstring består av:

  • Psykologintervju
  • intervju med befäl
  • intervju med språklärare
  • språktester

Om du har militär erfarenhet sedan tidigare kan du ansöka till utbildningen via "Lediga jobb" när antagningen är öppen.

Om du blir antagen till grundutbildning för att bli militärtolk börjar du med att genomföra GMU och sedan förberedande officerskurs (FOK). Efter godkänd grundutbildningen påbörjar du studierna vid Tolkskolan.

Om utbildningen

Under de tre terminerna vid Tolkskolan genomförs ett antal kurser som alla kräver godkänt resultat för att ta examen. Varje termin avslutas med en tentamen som du måste bli godkänd på för att få fortsätta. Som kadett på Tolkskolan är du även registrerad på Uppsala universitet och får därmed högskolepoäng för genomförda kurser. De flesta kurserna genomförs i etapper som sträcker sig över terminerna. Etapperna är oftast en vecka.

Utbildningen är en reservofficersutbildning där du tar examen som specialistofficer. Som militärtolk behärskar du det språk som talas i ett insatsområde och har dessutom de kunskaper och färdigheter som krävs för att vara soldat. 

TYPSPRÅK: ARABISKA, RYSKA ELLER FRANSKA

Varje termin upptar språkdelen cirka 10-15 veckor och varje språkvecka innehåller i snitt 22 lärarledda lektioner. Övrig tid ägnar du åt självstudier. Du behöver inga förkunskaper i typspråken för att börja på Tolkskolan.

Språkundervisningen genomförs i lektionssal, språklabb, parövningar, rollspel och scenarier med modersmålstalande figuranter, filmvisningar och musiklektioner. Detta i syfte att ge dig en så varierande språkutbildning som möjligt.

ARABISKA

Termin 1 inleds med studier i egyptisk arabiska (EA) med fokus på arabiskans fonetik. Läromedlet i EA är skrivet i transkriberad form vilket underlättar starten. Under sjunde språkveckan introduceras det arabiska alfabetet och två veckor senare börjar undervisningen i modern standardarabiska (MSA). Eftersom språkstudierna vid Tolkskolan är mycket intensiva, minst 250 glosor samt grammatik per språkvecka, kommer du att kunna hålla konversationer på EA redan efter ett par veckor.

Termin 1 avslutas med tentamen, muntlig och skriftlig. Godkänt resultat ger 30 högskolepoäng (hp) i Arabiska A.

Under termin 2 fortsätter arbetet med att bygga upp språkfärdigheten på samma sätt som under termin 1, men med mer textläsning och tolkningsövningar i form av rollspel, i både EA och MSA.

Parallellt studerar du kulturbärande religioner i Mellanöstern vid Uppsala universitet. Under andra halvan av termin 2 genomförs en utbildningsresa till Egypten. Syftet med utbildningsresan är att du ska fördjupa dig i dialekten och kulturen. Under utbildningsresan studerar du vid ett språkinstitut 20 timmar i veckan. Varannan dag skickas du på olika uppdrag för att samla in information och lösa olika uppgifter. Uppdragen redovisas sedan på kvällen på arabiska. Terminen avslutas med tentamen, muntlig och skriftlig. Godkänt resultat ger 30 hp i Arabiska B.

Termin 3 inleds med en tre veckor lång utbildningsresa till Amman, Jordanien, med samma syfte som utbildningsresan till Egypten, dock i en annan arabisk miljö och dialekt. Resten av termin 3 ägnas åt fördjupade terminologiska studier (främst militär terminologi), fortsatta tolkningsrollspel, fördjupade grammatiska studier och mediabevakning.

RYSKA

Utbildningen i ryska är uppdelad i tre terminer. Första terminen startar du med en veckas intensiva studier i rysk fonetik och ryska alfabetet. Därefter byggs grammatik, ordförråd, muntlig och skriftlig språkfärdighet systematiskt upp i högt tempo, parallellt med studier i ryska realia vid Uppsala universitet. Terminen avslutas med tentamen och godkänt resultat ger 30 hp i Ryska A.

Termin 2 fortsätter ditt arbete med att bygga upp språkfärdigheten, med mer textläsning och tolkningsövningar i form av rollspel. Parallellt studerar du rysk litteraturhistoria vid Uppsala universitet. Under de två första terminerna bygger studierna på ett läromedel som är särskilt framtaget för att passa Tolkskolans behov. Antalet glosor som du måste lära in under de första två terminerna är är i snitt 350 per vecka. Terminen avslutas med tentamen och godkänt resultat ger 30 hp i Ryska B.
 
Termin 3 inleds med en tre veckor lång utbildningsresa till ryskspråkig miljö, där du har fyra timmars undervisning per dag fem dagar i veckan med inhemska universitetslärare. Du bor enskilt hos ryskspråkiga värdfamiljer. Utanför lektionssalen genomförs en mängd utflykter och studiebesök i syfte att ge dig språklig förmåga och kulturell förståelse. På Tolkskolan ägnas resten av termin 3 åt fördjupade terminologiska studier (främst militär terminologi och inrikes- och utrikespolitisk terminologi), fortsatta tolkningsrollspel, fördjupade grammatiska studier och mediabevakning. Antalet glosor ökar under denna termin till cirka 500 per vecka. Terminen avslutas med slutexamination. Godkänt resultat ger 15 hp i Ryska C.

FRANSKA

Utbildningen i franska är uppdelad i tre terminer. Under termin 1 ligger fokus på den muntliga språkfärdigheten. Uttal, grammatik och ordförråd byggs systematiskt upp i högt tempo. De första två terminerna ligger antalet glosor på 350 stycken i snitt per vecka . Särskilt fokus ligger på förmågan att uppfatta talad franska från Västafrika. Det uttal som du lär dig är standardfranskans. Parallellt med språkundervisningen studeras även relevant västafrikansk realia.

Termin 2 fortsätter ditt arbete med att bygga upp språkfärdigheten. Med mer textläsning och tolkningsövningar i form av rollspel.

Termin 3 inleds med en tre veckor lång utbildningsresa till en franskspråkig miljö där du har fyra timmars undervisning per dag fem dagar i veckan med inhemska lärare. Du bor enskilt hos franskspråkiga värdfamiljer. Utanför lektionssalen åker du på en mängd utflykter och studiebesök i syfte att få språklig förmåga och kulturell förståelse. På Tolkskolan ägnar du resten av termin 3 åt fördjupade terminologiska studier (främst militär terminologi och inrikes- och utrikespolitisk terminologi), fortsatta tolkningsrollspel, fördjupade grammatiska studier samt mediabevakning.

STRIDSTEKNIK MILITÄRTOLK

Den 6 veckor långa stridsteknikkursen är fördelad över de tre terminerna och genomförs i regel med en vecka i taget. Kursen ger dig de färdigheter och kunskaper som krävs att du ska kunna tjänstgöra som soldat i ett markstridsförband. I kursen övas främst grundläggande stridstekniker och vapenhantering. En typisk stridsteknikvecka genomförs oftast på ett militärt skjutfält, och kan vara fysiskt påfrestande.

TAKTIK

Kursen Taktik bedrivs främst som lektionssalsundervisning och är tre veckor. Den syftar till att ge dig förståelse för hur taktiska uppgifter planeras och genomförs. Den syftar också till att skapa en gemensam vokabulär vid taktisk verksamhet.

LEDARSKAP

Ledarskapskursen är tre veckor lång och genomförs veckovis. Syftet med kursen är att ge dig förståelse för olika typer av gruppdynamiska faktorer som påverkar ledarskapet. Kursen syftar också till att du som officer ska kunna agera i enlighet med Försvarsmaktens värdegrund.

STRATEGI

Denna kurs syftar till att förbereda dig för den komplexa miljö som kännetecknar Försvarsmaktens verksamhet, nationellt och internationellt. Under två veckor så genomförs kursen som lektionssalsundervisning med ett stort antal studiebesök. Svensk säkerhets- och försvarspolitik samt Försvarsmaktens roll och uppgifter är det centrala temat på kursen.

FYSISKT STRIDSVÄRDE

Denna kurs omfattar teoretisk och praktisk undervisning i funktionsspecifik fysisk träning. Innehållet fokuserar på hur ditt stridsvärde påverkas av yttre faktorer som kost, vätska, vila, miljö och utrustning. Du får också lära dig om inre faktorer som anatomi, fysiologi och träningslära. Kursen genomförs i som fysisk träning cirka tre timmar varje vecka samt under en två veckorsperiod i vintermiljö.

MILITÄRENGELSKA

Kursen i militärengelska är fördelad på alla terminer och genomförs kontinuerligt varje vecka i form av lektionssalsundervisning. Den syftar till att öka ditt militära ordförråd som omfattar allmänmilitära situationer. Den syftar också till att öka förmågan i det engelska språket för att kunna kommunicera med militärer och civila.