Det är mitt i natten och du har just påbörjat din rond på ett minröjningsfartyg genom att klättra nerför lejden till ett av motorrummen. Där upptäcker du att bränsleröret till en av motorerna läcker. Du anropar maskincentralen som ber dig precisera exakt var läckaget är och hur mycket det läcker. Eftersom motorn är varm är brandrisken stor, och frågan är om du kan koppla ur motorn och stänga av den. Efter att ha fått klartecken väcker du en av de andra motormekanikerna och tillsammans byter ni ut bränsleröret.

Som motormekaniker är det avgörande att du lär dig hur motorsystem och hjälpsystem fungerar på den fartygstyp där du befinner dig. Det kan vara stödfartyg, minröjningsfartyg, korvetter eller ubåtar.

Du sköter om underhåll och drift enligt särskilda listor som du följer. Ser till att det finns smörjolja, diesel och kylvatten i motorerna, att det finns färskvatten, att ventilationssystemet fungerar som det ska.

Under perioder är du ute till sjöss. Du arbetar då i sextimmarsskift, och går vakt tillsammans med en motortekniker. Du går dina ronder och skriver upp maskinvärden, hjälper till med städning och att hålla ordning. Går något sönder måste du så snabbt som möjligt laga det.

Arbetar du som motormekaniker på en ubåt måste du också se till att rena luften ombord eftersom koldioxidhalten hela tiden stiger. En stor del av ditt arbete ombord på en ubåt handlar om skyddstjänst. När fartyget går i undervattensläge kommer du att ha blåsberedskap och då sitter du vid en panel i ubåtens manöverrum. Då har du i uppgift att vid till exempel brand eller vatteninträngning få fartyget att inta ytläge. Det gör du genom att tömma fartygets ballasttankar med hjälp av tryckluft.

Som sjöman och motormekaniker är det viktigt att du kan hela ditt fartyg innan- och utantill. Arbetet kan vara påfrestande när du är trött. Ändå måste du alltid vara noggrann och påläst på de system du arbetar med. För att fungera ombord måste du också vara social och ha en förmåga att kunna ta folk.

Om utbildningen

För att jobba i denna befattning genomför du en militär grundutbildning på Sjöstridsskolan (SSS) i Karlskrona för att sedan söka anställning på något av förbanden: Tredje sjöstridsflottiljen i Karlskrona eller Fjärde sjöstridsflottiljen i Berga.

En motormekaniker lär sig hur motorsystemen, pumpar och generatorer fungerar på understödsfartyg, minröjningsfartyg, korvetter och ubåtar. Motormekaniker sköter även underhåll och drift.

Behörighetskrav

  • Svensk medborgare. Dubbla medborgarskap accepteras
  • Du ska vara 18 år eller äldre vid ansökningstillfället
  • Matematik 1, (1a, 1b eller 1c godtas)
  • Svenska 1
  • Engelska 5
  • Uppnå resultat för denna befattning vid antagningsprövningen
  • Simkunnighet (200 m)

Befattningen i ubåtstjänst kräver dessutom

  • Matematik 2 (B)
  • Fysik 1 (A) eller ellära 1 (A).

Kompletterande prövning

Sökande till denna befattning i ubåtstjänst genomför en kompletterande prövning

Läs mer

Liknande befattningar

Mekaniker mekanik

Som mekaniker med inriktningen mekanik lagar och underhåller du fordons- och vapenmateriel som stridsvagn, pansarterrängbil, fordonsburna vapen och kanoner, samt stöttar och utbildar andra soldater på samma materiel.

Systemtekniker specialistofficer ubåt

En systemtekniker på en ubåt kan vara sjöman eller specialistofficer med uppgift att se till att sonar-, radar-, eldlednings- och radiokommunikationssystemen fungerar genom att åtgärda fel, göra kontroller och utföra underhåll.

Vapentekniker

En sjöman och vapentekniker i flottan ansvarar för att vapensystemen, som artilleripjäs, robotsystem, torpedsystem, eldhandvapen, sjunkbomber eller minor, alltid är redo och fungerande för insats.