Kulorna slår i plåten på hjullastarens splitterskyddade hytt, där du som motorredskapsförare sitter och arbetar med att få undan rasmassorna efter kollapsade hus. Du är på plats för att återställa vägarna i ett krigsdrabbat område, men just nu är din uppgift att mitt under pågående strid röja väg för anfallande förband. Hjullastaren är värdefull för de egna anfallande styrkorna – och därför också ett hett mål för fienden – och trots den hårda psykiska påfrestningen jobbar du lugnt och metodiskt vidare.

Kärnverksamheten för dig som är motorredskapsförare är maskinarbeten. Du förbereder mineringar genom att borra hål i vägar och terräng där man sedan kan placera minor, du tar fram material för att maskera mineringen och arbetar för att förhindra att mineringen röjs. Du bygger också broar och vägar samt utför röjningsarbeten.

Till vardags utför du förutom maskintjänst även soldatuppgifter samt övar dig på strid. Du utför skarpa arbeten som snöröjning och vägunderhåll och du bygger vägar på övningsfältet. Utöver stridsutrustningen ingår din maskin i den materiel som du ska vårda och hålla i funktionsdugligt skick.

Som motorredskapsförare kommer du att få köra lastbil, grävmaskin, hjullastare, bandschaktare eller grävlastare.

När du övar på att bygga vägar och broar vistas du oftast ute i skogen och lever och arbetar då under fältförhållanden.

Som motorredskapsförare utför du mycket enskilt arbete och har egna ansvarsområden. Du måste därför kunna ta egna initiativ, söka egna lösningar och arbeta självständigt. Det är heller inte ovanligt att två till tre personer löser en uppgift på annat håll än resten av gruppen.

Eftersom maskingruppen arbetar tills uppgiften är löst, kan det bli riktigt långa pass då du i vissa fall måste orka arbeta upp till 18 timmar i sträck för att sedan få sova 6 timmar. Du måste vara ihärdig och beredd på att ta i.


En motorredskapsförare förbereder mineringar, bygger broar och vägar, utför röjningsarbeten med maskiner som lastbil, grävmaskin, hjullastare och bandschaktare till sin hjälp.

Behörighetskrav

  • Svensk medborgare. Dubbla medborgarskap accepteras
  • Du ska vara 18 år eller äldre vid ansökningstillfället
  • Matematik 1, (1a, 1b eller 1c godtas)
  • Svenska 1
  • Engelska 5
  • Uppnå resultat för denna befattning vid antagningsprövningen
  • B-körkort.

Liknande befattningar

Fältarbetssoldat

Som fältarbetssoldat är du arméns multiverktyg, och till din hjälp har du materiel och verktyg för att lösa alla tänkbara problem som du eller det förband du stödjer ställs inför.