Ditt örlogsfartyg befinner sig till sjöss på ett uppdrag. Klockan är nio på kvällen och du har just gått på
din vakt som vakthavande maskinist när du hör en hög smäll och känner att fartyget kränger till. "Skyddslarm, skyddslarm!", vaktchefens order rungar ur högtalaranläggningen och direkt beordrar du ut dina motormekaniker att skadesöka maskinrummen.

Du provar snabbt sambandssystemen, startar ytterligare ett elverk och fokuserar sedan på maskinövervakningssystemet för att få en överblick över utrustningens status. Nu kommer första rapporten från skadesökningen. "Stor vatteninträngning i Maskinrum 3, styrbord sida!".

Ett fartyg är utrustat med en mängd olika tekniska system för att fungera. Bland annat framdriftmaskineri, elsystem, ventilationssystem, kylsystem, hydraulsystem och dricksvattengeneratorer. Fartyget kan vara stödfartyg, minröjningsfartyg, ubåt eller korvett.

Dessa system, maskiner eller utrustningar, kräver underhåll för att fungera som det är tänkt. Det krävs även att någon sköter driften av dessa system. Det är viktigt att man övervakar systemen när de är i drift, på så sätt kan man upptäcka och fixa problem innan de stör fartygets funktion.

Ditt jobb som motortekniker är att leda det dagliga arbetet med underhållet och skötseln av fartygets skeppstekniska system när fartyget ligger till kaj. När fartyget är till sjöss ansvarar du för drift och arbetet i maskin på den ena vakten.

Underhållet är oftast förebyggande. Man byter exempelvis filter, oljor och slitna delar innan de går sönder. Ibland går utrustningen sönder ändå och då måste du reparera den så fort som möjligt. Om det händer mycket saker samtidigt tvingas du dessutom att prioritera vad som skall göras först.

Som motortekniker har du förmågan att hålla dig lugn även i stressade situationer för att metodiskt lösa de problem och haverier som kan uppstå. Att du är i god fysisk form är en förutsättning för att orka med långa arbetspass.

Du måste även vara en bra arbetsledare för dina motormekaniker så att ni tillsammans bildar ett starkt arbetslag. Då du i långa perioder befinner dig tillsammans med andra i begränsade utrymmen ombord kräver det att du är social och lätt att komma överens med. Den roliga och spännande utmaningen med ditt jobb är att få jobba med modern teknik i en mängd olika miljöer och situationer.

Som motortekniker är du viktig för att fartyget och övriga i besättningen ska kunna lösa sina stridsuppgifter.

Som specialistofficer och motortekniker i marinen ansvarar du för drift och underhåll av exempelvis motorsystem, pumpar och generatorer på stödfartyg, minröjare, korvett och ubåt.

Behörighetskrav

  • Grundkrav
  • Matematik 2 (B)
  • Svenska 2 (B)
  • Fysik 1 (A) eller ellära 1 (A)
  • Simkunnighet (200 m)

Kompletterande prövning

Sökande till denna befattning i ubåtstjänst genomför en kompletterande prövning

Läs mer

Liknande befattningar

Marktekniker elektronik

Huvuduppgiften som specialistofficer inom marktekniker elektronik är att omhänderta, klassificera, laga och utföra förebyggande och avhjälpande underhåll på radarsensorer, robotsystem, datorer eller radio- och telesystem.

Marktekniker mekanik armén

Marktekniker mekanik underhåller och lagar fordon och vapenmateriel samt utbildar soldater och kollegor.