Vågorna går höga och du spanar ut över vattnet efter det fartyg som ni har i uppdrag att lämna förnödenheter och ammunition till. Båtchefen ropar ut instruktioner, samtidigt som du övergår till att noggrant läsa av sjökortet för att kontrollera att inga grund finns i närheten. Det sista du vill är att riskera att er last inte kommer fram i tid.

I denna befattning navigerar och manövrerar du en trossbåt, som är en båt som används för underhåll av olika slag. Till exempel stödjer den fartyg med nödvändigheter som bränsle, ammunition, proviant och vatten. Din närmsta chef är båtchefen, det är av honom eller henne du får anvisningar om hur du ska framföra och navigera båten.

Din uppgift som navigatör är krävande och det gäller att kunna ta in och tolka information från olika håll samtidigt. Du måste ha uppsikt över strålkastare och lanternor, kontrollera sjökortet, samtidigt som du har ansvaret för kikaren. Inget får bli bortglömt.

Det är viktigt att du har god kunskap om båten du navigerar. Det krävs inte minst för att du ska kunna utföra reparationer och underhåll när det krävs, både av båten och dess förtöjningsmateriel och sjösäkerhetsutrustning.
Att navigera är din huvuduppgift, men du har förväntas också kunna hantera andra uppdrag, till exempel att upprätta och driva samband på båten. Du har även ansvar för sjukvårdstjänsten ombord.

Om båtchefen av någon orsak inte kan tjänstgöra, till exempel på grund av sjukdom, förväntas du som navigatör föra båten till säker hamn.

Navigatör Hemvärnet utbildas via frivilliga försvarsorganisationen Sjövärnskåren.

 

Som navigatör är din uppgift att navigera och manövrera en trossbåt. Det är en komplicerad uppgift och du måste ha kapacitet att lösa flera uppgifter på samma gång.

Liknande befattningar

Båtförare Hemvärnet

Som båtförare är du ansvarig för en av hemvärnets båtar. I dina uppgifter ingår att styra och navigera båten, samt att föra befälet över besättningen.