Snabbfakta om befattningen

  • Befattningstyp: Specialistofficer
  • Orter: , , , , , , ,
  • Verksamhetsområden: Flygvapnet
  • Arbetsområden: Luftstrid - Luft
  • Teman: Flyg, Problemlösning, Säkerhet
  • Utbildas via grundutbildningen: Nej
1/5
Fysisk
2/5
Teknisk
4/5
Teoretisk
5/5
Mentalt

Arbetsuppgifter

Din uppgift som flygledare är att leda flygplan och fordon på flygplatsen och i luftrummet runt flygplatsen. Du ser till så att allt sker på ett flygsäkert sätt.

Till vardags är du civil, anställd av Luftfartsverket och placerad på någon av de militära flygplatserna. Dessa finns i Luleå, Vidsel, Uppsala, Linköping, Norrköping, Karlsborg, Såtenäs samt Ronneby. Du kan även bli placerad i Visby där Försvarsmakten har regelbunden verksamhet.

Som reservofficer kommer du att vara placerad i en flygbasenhet och vara inkallad under längre eller kortare perioder. Exempel på tjänstgöring kan vara vid övningar i Sverige, vid internationella övningar eller under insatser.

Att vara flygledare och reservofficer innebär att ha ett varierande och mycket ansvarsfullt arbete. Du ansvarar för flygsäkerheten i luften och på marken. Modern teknik hjälper dig med den information du behöver för att fatta korrekta beslut.

Tornet är en av dina arbetsplatser. Här är möjligheten att se det som rör sig på eller i närheten av flygfältet viktig. Även radarn är ett viktigt hjälpmedel.

Du kommer att använda utrustning som hjälper dig att hantera radio- och telefonkommunikation, landningshjälpmedel, system för flygsäkerhetsmeddelanden av olika slag, väder och vind och flygplatsbelysning.

Inflygningskontrollen är en annan arbetsplats där radarn är ditt huvudsakliga hjälpmedel. Här kan du kontrollera flygtrafiken i ett större område runt flygplatsen.

Oavsett om uppgiften är hemma på flygplatsen eller vid en internationell övning är dina hjälpmedel och arbetsuppgifter likartade. Även om de i det senare fallet löses i exempelvis ett mobilt flygledartorn. Ni är oftast ett team som löser uppgifterna tillsammans, två flygledare i tornet och två-tre på kontrollcentralen.

Utbildningsfakta

  • Utbildningstid: 42 mån
  • Utbildningsplatser: , , , , , , ,

Om utbildningen

För att bli reservofficer och flygledare behöver du utbilda dig både i Försvarsmakten och i Luftfartsverket (LFV).

Utbildningen är totalt tio terminer, där de första två terminerna består av en militär grundutbildning. Termin tre består av specialistofficersutbildning och hålls i Halmstad. Terminerna fyra till sex är grundläggande flygledarutbildning, som genomförs av Entry Point North på Sturup.

Vid termin sju anställs du av Luftfartsverket och läser en och en halv termin i deras regi på skolan i Halmstad. När denna utbildning avslutas påbörjar du en lokalutbildning på den militära flygplats du fått din placering. Efter att den lokala utbildningen är genomförd är du behörig att arbeta som flygledare på det ställe du placerats på.

Efter att du arbetat som flygledare i ett halvår påbörjas din befattningsutbildning vid Luftstridsskolan i Halmstad. Du läser en särskild inriktning på flygtrafiktjänst för militär luftfart. Befattningsutbildningen genomförs under sex veckor.

Efter denna utbildning kan du krigsplaceras och genomföra lokal utbildning i den krigsplacering som är aktuell för dig.

Min väg till flygledare

Militär bakgrund
Ingen militär bakgrund
Mönstring

1 dag

Mönstringen består av ett antal tester som genomförs av Plikt- och prövningsverket för att testa din lämplighet att utbilda dig och jobba militärt i Försvarsmakten. 

Utökad mönstring

6 dagar

Flygledare har särskilda antagningskrav vilket innebär att du måste göra extra tester för att bli antagen.

Grundutbildning

Du börjar med att göra en grundutbildning med värnplikt. Utbildningen är mellan 6–15 månader beroende på vad du ska utbildas till.

GRUNDLÄGGANDE MILITÄR UTBILDNING (GMU)

3 månader

Utbildningen inleds med en grundläggande militär utbildning (GMU).

BEFATTNINGSUTBILDNING (BU)

Efter den grundläggande militära utbildningen fortsätter utbildningen direkt med en befattningsutbildning. Utbildningslängden varierar beroende på vilket område du utbildar dig inom.

Ansök om anställning

Du kan fortsätta din karriär inom Försvarsmakten på många olika sätt. Som anställd fortsätter du hela tiden att öva och vidareutveckla dig i din roll.

Du kan också vidareutbilda dig inom officersspåret eller engagera dig i Hemvärnet.

Fortsatt karriär