Snabbfakta om befattningen

  • Befattningstyp: Specialistofficer
  • Orter: , , , ,
  • Verksamhetsområden: Armén
  • Arbetsområden: Markstrid
  • Teman: Fordon/maskiner, Friluftsliv, Problemlösning
  • Utbildas via grundutbildningen: Nej
4/5
Fysisk
3/5
Teknisk
3/5
Teoretisk
3/5
Mentalt

Arbetsuppgifter

Som granatkastarofficer tar du emot eldorder från en eldledningsgruppchef och får reda på höjdriktning, sidriktning, typ av granat och laddning – allt som behövs för att granaten ska laddas och fyras av och viktigast av allt att träffa målet med avsedd effekt.

Eldlednings- och granatkastargrupperna jobbar nära tillsammans och fungerar understödjande till stridande förband. Du styr du över granatkastargruppen och har därmed ansvaret för att granaterna skjuts iväg.

Som specialistofficer fungerar du både som gruppchef och utbildare. Du utbildar soldater i allt som har att göra med att betjäna granatkastarpjäsen, till exempel hur ni först grupperar – det vill säga ställer upp – pjäsen och hur ni gör den skjutklar.

Viktiga egenskaper är att du är noggrann och ordningsam. Liksom för en eldledningsgruppchef är det bra om du har matematiska och tekniska kunskaper men här ligger fokus främst på fysisk förmåga. Eftersom granaterna väger 13–18 kg och ska lyftas, bäras och laddas är det ett tungt jobb.

Som specialistofficer bedriver du direkt ledarskap på lägsta nivån, vilket innebär att du lever med dina soldater dygnet runt i samma miljö. Därför är det viktigt att du har personlig mognad och vågar fatta beslut och agera.

Utbildningsfakta

  • Utbildningstid: 27 mån
  • Utbildningsplatser: , , , ,

Om utbildningen

Som studerande med inriktningen eldledningsgruppchef genomför du din utbildning vid Markstridsskolan, MSS, i Kvarn.

Min väg till granatkastarofficer

Militär bakgrund
Ingen militär bakgrund
Mönstring

1 dag

Mönstringen består av ett antal tester som genomförs av Plikt- och prövningsverket för att testa din lämplighet att utbilda dig och jobba militärt i Försvarsmakten. 

Grundutbildning

Du börjar med att göra en grundutbildning med värnplikt. Utbildningen är mellan 6–15 månader beroende på vad du ska utbildas till.

GRUNDLÄGGANDE MILITÄR UTBILDNING (GMU)

3 månader

Utbildningen inleds med en grundläggande militär utbildning (GMU).

BEFATTNINGSUTBILDNING (BU)

Efter den grundläggande militära utbildningen fortsätter utbildningen direkt med en befattningsutbildning. Utbildningslängden varierar beroende på vilket område du utbildar dig inom.

Specialistofficersutbildning

1,5 år

Du utbildas till specialistofficerare under tre terminer på någon av Försvarsmaktens skolor runt om i landet.

Utbildningen varvar teori med praktik och fokuserar på ledarskap och specialkunskaper inom den valda yrkesinriktningen. 

Ansök om anställning

Du kan fortsätta din karriär inom Försvarsmakten på många olika sätt. Som anställd fortsätter du hela tiden att öva och vidareutveckla dig i din roll.

Du kan också vidareutbilda dig inom officersspåret eller engagera dig i Hemvärnet.

Fortsatt karriär