Snabbfakta om befattningen

  • Befattningstyp: Specialistofficer
  • Orter: , ,
  • Verksamhetsområden: Flygvapnet
  • Arbetsområden: Luftstrid - Luft
  • Teman: Extrema utmaningar, Flyg
  • Utbildas via grundutbildningen: Nej
3/5
Fysisk
3/5
Teknisk
4/5
Teoretisk
5/5
Mentalt

Arbetsuppgifter

En modern helikopter är en högteknologisk arbetsmiljö med många tekniska stödsystem du som pilot måste kunna behärska. Det är viktigt att du kan flyga helikoptern på ett säkert sätt även i situationer då ett eller flera system inte fungerar.

Samtidigt måste en pilot också klara av att navigera, samordna besättningsarbetet, hålla i radiokontakt med mark- och sjöförband, läsa av den taktiska situationen i stridsområdet och fatta sekundsnabba beslut. Beslut som kan innebära skillnaden mellan framgång och katastrof.

Helikopterflottiljens krigsförband, Helikopterbataljonen, löser både sjö- och markoperativa uppgifter. Uppdragen varierar och sker både nationellt och internationellt.

Som specialistofficer och helikopterpilot arbetar du alltid som en del i en besättning. I sin minsta sammansättning sker det i form av två piloter, där den ena flyger och den andre stödjer med uppgifter som navigation, radiokommunikation och systemövervakning. I en större helikopter kan besättningen utöver de två piloterna bestå av en färdmekaniker, en dörrskytt och sjukvårdspersonal.

En välfungerande gruppdynamik med lagspelare som har stort förtroende för varandra och ödmjukhet inför uppgiften krävs för att arbetet i en helikopter ska fungera.
Som specialistofficer är din huvuduppgift flygtjänst och skarpa flyguppdrag.

Dessutom förbereder du dig själv och dina arbetskamrater genom fysisk träning, planering, taktikutveckling och flygsäkerhetsarbete. Det dagliga arbetet varierar i både intensitet och karaktär och ställer höga krav på personalens duglighet och lämplighet.

På en helikopterdivision arbetar du alltid tillsammans med andra människor, både på marken och i luften. Social kompetens och personlig mognad är därför värdefulla egenskaper. Du behöver också vara stresstålig och kunna prioritera rätt när det gäller.

Att arbeta som helikopterpilot innebär att du måste vara beredd att åka på insats utomlands. En insatsperiod som pilot kan sträcka sig upp till ett år, fördelat på flera perioder i insatsområdet om vardera åtta till tolv veckor. Insatsperioderna varierar från fall till fall.

Svenska helikopterförband har tidigare varit insatta i Kosovo, Adenviken utanför Somalias kust och Afghanistan.

Utbildningsfakta

  • Utbildningstid: 27 mån
  • Utbildningsplatser: , ,

Om utbildningen

För att upprätthålla en hög kompetens är det viktigt att du ofta och kontinuerligt genomför flygövningar. Under en vanlig dag på jobbet flyger du minst en gång.

Karriärvägar som helikopterpilot

Du börjar som styrman i en helikopterbesättning. Som styrman är du en av två piloter i helikoptern. Du stödjer befälhavaren för att lösa uppgiften på bästa sätt. Arbetsuppgifterna varierar från uppdrag till uppdrag och från besättning till besättning.

Från styrman kan du efter några år i yrket bli befälhavare. Beroende på vilken av de två officerskategorierna du tillhör – specialistofficer eller taktisk officer – kan du välja olika inriktningar i din karriär.

Som specialistofficer kommer dina arbetsuppgifter fokusera på flygtjänsten och skarpa flyguppdrag. Framöver kan du utveckla dig till att bli exempelvis flyglärare eller testpilot.

Min väg till helikopterpilot specialistofficer

Militär bakgrund
Ingen militär bakgrund
Börja med pilottestet

För att bli antagen till pilotutbildning behöver du klara av pilottestet, som består av flera olika moment. Om du är behörig kan du redan i dag ansöka om att få göra testerna.

Om du klarar testerna kan du sedan söka till utbildningen.

Ansök till pilottest

Grundutbildning

Du börjar med att göra en grundutbildning med värnplikt. Utbildningen är mellan 6–15 månader beroende på vad du ska utbildas till.

GRUNDLÄGGANDE MILITÄR UTBILDNING (GMU)

3 månader

Utbildningen inleds med en grundläggande militär utbildning (GMU).

BEFATTNINGSUTBILDNING (BU)

Efter den grundläggande militära utbildningen fortsätter utbildningen direkt med en befattningsutbildning. Utbildningslängden varierar beroende på vilket område du utbildar dig inom.

Specialistofficersutbildning

1,5 år

Du utbildas till specialistofficerare under tre terminer på någon av Försvarsmaktens skolor runt om i landet.

Utbildningen varvar teori med praktik och fokuserar på ledarskap och specialkunskaper inom den valda yrkesinriktningen. 

Ansök om anställning

Du kan fortsätta din karriär inom Försvarsmakten på många olika sätt. Som anställd fortsätter du hela tiden att öva och vidareutveckla dig i din roll.

Du kan också vidareutbilda dig inom officersspåret eller engagera dig i Hemvärnet.

Fortsatt karriär