Snabbfakta om befattningen

  • Befattningstyp: Specialistofficer
  • Orter:
  • Verksamhetsområden: Armén
  • Arbetsområden: Jägare
  • Teman: Extrema utmaningar, Friluftsliv, Problemlösning, Säkerhet
  • Utbildas via grundutbildningen: Nej
5/5
Fysisk
2/5
Teknisk
2/5
Teoretisk
4/5
Mentalt

Arbetsuppgifter

Under din erfarna ledning löser jägargruppen uppgifter självständigt och utan stöd från andra förband. Ni förflyttar er långa sträckor ofta till fots eller på skidor. Ni kan utföra era uppgifter under extrema väderförhållanden i svårtillgängliga och känsliga områden där motståndaren befinner sig.

Som specialistofficer och jägargruppchef är det din uppgift att leda gruppen, se till att rutinerna följs och gruppen löser sina uppgifter på ett bra sätt. Du ansvarar för att utrustningen finns på plats och att rapporter skickas i tid. Jägargruppen har stor eldkraft och är utrustad med flera olika vapensystem.

För att leda och samordna jägargruppen ställs mycket höga krav på dig både fysiskt och psykiskt och inte minst att du är en god förebild. Var och en i gruppen har sin speciella uppgift, och det är upp till dig att använda dem på bästa sätt. Din grupp ska kunna ta sig fram långa sträckor till fots, på skidor, i mindre patrullfordon eller transporteras i stridsfordon, helikoptrar och flygplan. Ni ska även kunna korsa vattendrag med er utrustning.

Du ska klara av dina uppgifter i varierande miljöer, som sträng kyla och mörker eller under fysiskt svåra förhållanden. Därför är träningen ibland tung både fysiskt och mentalt. Även ovisshet är en del av utbildningen. Stor vikt läggs vid hur du fungerar i subarktiskt klimat, där det på vintern kan vara under 40 minusgrader.

Du jobbar i Sverige lika väl som i ett internationellt insatsområde. Det är viktigt att du är väl förberedd då din vardag till stor del kommer att bestå av att öva med din grupp inför de krävande uppgifter ni kan komma att ställas inför.

Utbildningsfakta

  • Utbildningstid: 27 mån
  • Utbildningsplatser:

Om utbildningen

Som jägargruppchef är du dels utbildad jägarsoldat och specialistofficer.  

Min väg till jägargruppchef

Militär bakgrund
Ingen militär bakgrund
Mönstring

1 dag

Ett antal tester som genomförs av Rekryteringsmyndigheten för att testa din lämplighet att utbilda dig och jobba militärt i Försvarsmakten. 

Utökad mönstring

Vissa befattningar särskilda antagningskrav, som kräver att du genomför extra tester för att bli antagen.

Grundutbildning

Du börjar med att göra en grundutbildning med värnplikt. Utbildningen är mellan 6–15 månader beroende på vad du ska utbildas till.

GRUNDLÄGGANDE MILITÄR UTBILDNING (GMU)

3 månader

Utbildningen inleds med en grundläggande militär utbildning (GMU).

BEFATTNINGSUTBILDNING (BU)

Efter den grundläggande militära utbildningen fortsätter utbildningen direkt med en befattningsutbildning. Utbildningslängden varierar beroende på vilket område du utbildar dig inom.

Specialistofficersutbildning

1,5 år

Du utbildas till specialistofficerare under tre terminer på någon av Försvarsmaktens skolor runt om i landet.

Utbildningen varvar teori med praktik och fokuserar på ledarskap och specialkunskaper inom den valda yrkesinriktningen. 

Anställning

Du börjar arbeta i Försvarsmakten, men fortsätter hela tiden att öva och vidareutveckla dig i din roll.

Fortsatt karriär