Snabbfakta om befattningen

  • Befattningstyp: Specialistofficer
  • Orter:
  • Verksamhetsområden: Armén
  • Arbetsområden: Luftstrid - mark
  • Teman: Friluftsliv, IT/elektronik, Problemlösning
  • Utbildas via grundutbildningen: Nej
2/5
Fysisk
4/5
Teknisk
4/5
Teoretisk
2/5
Mentalt

Arbetsuppgifter

Huvuduppgiften för dig som är specialistofficer med inriktningen luftvärn bekämpning, är att tillsammans med din grupp skydda egna markförband, camper och civilbefolkning mot luftangrepp. Ni gör det genom att bekämpa luftfarkoster med olika robotsystem.

Du jobbar med något av robotsystemen 70 eller 97. Robot 70 är ett smidigt mobilt system med kort räckvidd och robot 97 är större och har medellång räckvidd.

Som stridsledare – operatör – är din uppgift att ta emot mål från Tactical Control Center, TCC. Sedan tidigare är det styrt i vilka fall du ska skjuta mot målet. Du ger order om att bekämpning ska ske.

Som nyanställd specialistofficer jobbar du på en pluton. Du utbildar soldater samtidigt som du själv tränas i din befattning. Du har ett stort ansvar för det materiel du använder: robotsystem, sambandsmateriel och datautrustning.

Din arbetsplats är på en kasern eller i fält och du vistas mycket utomhus. Du verkar i vitt skilda miljöer och klimat, från skog till städer.

Övergripande kan arbetet beskrivas som att du leder och utbildar din grupp och dig själv på kaserngården i övningar och utomlands på missioner. Arbetet kretsar till stor del kring teknik och i din position hanterar du även mycket information som du måste ta ställning till. Du bör vara stresstålig, lugn, stabil och fysiskt stark.

Utbildningsfakta

  • Utbildningstid: 27 mån
  • Utbildningsplatser:

Om utbildningen

Utbildningen till specialistofficer inom luftvärn bekämpning genomförs under tre terminer. De första två terminerna – den generella delen av utbildningen – genomförs på Markstridsskolan i Kvarn.

Den sista terminen läser du vid Luftvärnets stridsskola i Halmstad. Det är den funktions- och befattningsspecifika delen av utbildningen då du läser kurser som riktar sig mot din kommande yrkesbefattning. Därefter anställs du på Luftvärnsregementet i Halmstad.

Vid behov eller efter önskemål har du möjlighet att via olika yrkes- och befattningskurser ytterligare specialisera dig inom ditt område.

Vanliga frågor om Luftvärnsofficer bekämpning

Hur ansöker jag till särskild officersutbildning (SOFU)?

Nathalie

Min väg till luftvärnsofficer

Militär bakgrund
Ingen militär bakgrund
Mönstring

1 dag

Mönstringen består av ett antal tester som genomförs av Rekryteringsmyndigheten för att testa din lämplighet att utbilda dig och jobba militärt i Försvarsmakten. 

Grundutbildning

Du börjar med att göra en grundutbildning med värnplikt. Utbildningen är mellan 6–15 månader beroende på vad du ska utbildas till.

GRUNDLÄGGANDE MILITÄR UTBILDNING (GMU)

3 månader

Utbildningen inleds med en grundläggande militär utbildning (GMU).

BEFATTNINGSUTBILDNING (BU)

Efter den grundläggande militära utbildningen fortsätter utbildningen direkt med en befattningsutbildning. Utbildningslängden varierar beroende på vilket område du utbildar dig inom.

Specialistofficersutbildning

1,5 år

Du utbildas till specialistofficerare under tre terminer på någon av Försvarsmaktens skolor runt om i landet.

Utbildningen varvar teori med praktik och fokuserar på ledarskap och specialkunskaper inom den valda yrkesinriktningen. 

Ansök om anställning

Du kan fortsätta din karriär inom Försvarsmakten på många olika sätt. Som anställd fortsätter du hela tiden att öva och vidareutveckla dig i din roll.

Du kan också vidareutbilda dig inom officersspåret eller engagera dig i Hemvärnet.

Fortsatt karriär