Snabbfakta om befattningen

  • Befattningstyp: Specialistofficer
  • Orter: , , , , , , , , , ,
  • Verksamhetsområden: Armén, Logistik
  • Arbetsområden: Teknik
  • Teman: Fordon/maskiner, Maskinteknik, Problemlösning, Service
  • Utbildas via grundutbildningen: Nej
2/5
Fysisk
5/5
Teknisk
3/5
Teoretisk
3/5
Mentalt

Arbetsuppgifter

Din huvuduppgift som specialistofficer och marktekniker inom mekanik är att laga och underhålla materiel. Du har utbildats för och arbetar med stridsvagnar, tunga lastbilar, bandvagnar och broläggare men också med alla typer av vapen, från artilleripjäser till eldhandvapen. Du ska också agera teknisk rådgivare åt den taktiska chefen.

Du är användbar i alla situationer där de materielsystem som du är specialist på används, under utbildning i fredstid såväl som under insatser.

Som specialistofficer leder och utbildar du också soldater och kollegor inom teknisk tjänst, på en utbildningspluton. Då har du också ansvaret för all teknisk materiel på plutonen. Om du i stället är knuten till en verkstad ansvarar du för det materiel som kommer in för reparation.

Arbetsmiljön på en pluton inom reparationstjänst eller teknisk tjänst är fältnära. Det gäller både i utbildningssituationen och under insats. Arbetet för teknikern kan tidvis vara fysiskt och psykiskt krävande. Lyften är tunga och det kan vara fysiskt ansträngande att reparera de system som ingår i ditt område. Det kan också vara stressigt med materiel som måste ut för att allt ska flyta bra.

För att passa som marktekniker mekanik måste du utöver att ha gedigen kunskap och intresse för teknik också ha drivkraft och uthållighet. Du kommer att ha med många olika typer av människor att göra, från civila verkstadsarbetare till lokalbefolkningen vid en insats, så social kompetens är nödvändig.

Utbildningsfakta

  • Utbildningstid: 27 mån
  • Utbildningsplatser: , , , , , , ,

Om utbildningen

Du studerar i tre terminer vid Försvarsmaktens tekniska skola i Halmstad. Där läser du först krigsvetenskap, militärteknik och militärledarskap som är gemensamma ämnen för alla utbildningsinriktningar. Sedan tillkommer teknikstudier. Till exempel ingår verkstadsteknik, ellära och fordonsteknik. Slutligen lär du dig grunderna för att kunna verka som instruktör och yrkesman inom mer generella delar av officersyrket.

Du kan utvecklas i jobbet genom att antingen bredda din kompetens eller genom att nischa in dig på exempelvis ett materielsystem som stridsfordon. Du kan också byta inriktning och gå mot marktekniker elektro. Vidareutvecklingen sker genom kompetenshöjande kurser som du kan söka i dialog mellan dig och din arbetsgivare.

Vanliga frågor om Marktekniker mekanik armén

Hur ansöker jag till särskild officersutbildning (SOFU)?

Nathalie

Min väg till marktekniker mekanik

Militär bakgrund
Ingen militär bakgrund
Mönstring

1 dag

Ett antal tester som genomförs av Rekryteringsmyndigheten för att testa din lämplighet att utbilda dig och jobba militärt i Försvarsmakten. 

Grundutbildning

Du börjar med att göra en grundutbildning med värnplikt. Utbildningen är mellan 6–15 månader beroende på vad du ska utbildas till.

GRUNDLÄGGANDE MILITÄR UTBILDNING (GMU)

3 månader

Utbildningen inleds med en grundläggande militär utbildning (GMU).

BEFATTNINGSUTBILDNING (BU)

Efter den grundläggande militära utbildningen fortsätter utbildningen direkt med en befattningsutbildning. Utbildningslängden varierar beroende på vilket område du utbildar dig inom.

Specialistofficersutbildning

1,5 år

Du utbildas till specialistofficerare under tre terminer på någon av Försvarsmaktens skolor runt om i landet.

Utbildningen varvar teori med praktik och fokuserar på ledarskap och specialkunskaper inom den valda yrkesinriktningen. 

Anställning

Du börjar arbeta i Försvarsmakten, men fortsätter hela tiden att öva och vidareutveckla dig i din roll.

Fortsatt karriär