Snabbfakta om befattningen

  • Befattningstyp: Specialistofficer
  • Orter: , , ,
  • Verksamhetsområden: Flygvapnet, Logistik
  • Arbetsområden: Teknik
  • Teman: Fordon/maskiner, Maskinteknik
  • Utbildas via grundutbildningen: Nej
1/5
Fysisk
5/5
Teknisk
3/5
Teoretisk
3/5
Mentalt

Arbetsuppgifter

Din huvuduppgift som marktekniker mekanik är att omhänderta, laga och underhålla fordon som stridsvagnar, tunga lastbilar, bandvagnar och broläggare. Du jobbar också med alla typer av vapenmateriel, från artilleripjäser till eldhandvapen.

Din funktion behövs i alla situationer där de här materielsystemen används, under utbildning i fredstid såväl som under insatser.

Som specialistofficer är du ytterst officer och soldat. Dessutom leder och utbildar du soldater och kollegor inom teknisk tjänst på en utbildningspluton.

Ditt materielansvar är i hög grad kopplat till den roll och de uppgifter du har. Om du är knuten till en verkstad ansvarar du för det materiel som kommer in för reparation.

Arbetsmiljön på en pluton inom reparationstjänst eller teknisk tjänst är fältnära. Det gäller både i utbildningssituationen och under insats.

Arbetet för teknikern kan vara fysiskt och psykiskt krävande. Det är tunga lyft och kan vara fysiskt ansträngande att reparera de tunga system som ingår i ditt område. Det kan också vara stressigt med materiel som måste ut för att uppgift ska kunna lösas.

För att passa för jobbet som marktekniker måste du ha kunskap om och intresse för teknik samt drivkraft och uthållighet. Du kommer att ha med många olika typer av människor att göra, från civila verkstadsarbetare till lokalbefolkningen vid en insats, så social kompetens är ett krav.

Utbildningsfakta

  • Utbildningstid: 27 mån
  • Utbildningsplatser: , , ,

Om utbildningen

Som studerande till specialistofficer läser du totalt tre terminer vid Försvarsmaktens tekniska skola i Halmstad. Den första terminen handlar om krigsvetenskap, militärteknik och militärledarskap. Nästa termin berör grundläggande teknik. Utbildning som ingår är verkstadsteknik, ellära och fordonsteknik. Därefter följer en tredje termin som ger dig grunderna för att du ska kunna verka som instruktör och yrkesman inom mer generella delar av officersyrket.

Efter tre terminer anställs du vid ett förband i Försvarsmakten och nästa etapp av utbildningen tar vid: yrkes- och befattningsspecifika kurser. Antal kurser och utbildningslängd beror på vilken inriktning du har.

När du har genomfört den grundläggande utbildningen väljer du och ditt förband vilket materielsystem som ska bli ditt specialistområde.

Du kan utvecklas i jobbet genom att bredda din kompetens eller genom att nischa in dig på något materielsystem. Du kan också byta inriktning och gå mot marktekniker elektro. Vidareutvecklingen sker genom kompetenshöjande kurser som du söker i dialog med din arbetsgivare.

Vanliga frågor om Marktekniker mekanik flygvapnet

Hur ansöker jag till särskild officersutbildning (SOFU)?

Nathalie

Min väg till marktekniker mekanik

Militär bakgrund
Ingen militär bakgrund
Mönstring

1 dag

Ett antal tester som genomförs av Rekryteringsmyndigheten för att testa din lämplighet att utbilda dig och jobba militärt i Försvarsmakten. 

Grundutbildning

Du börjar med att göra en grundutbildning med värnplikt. Utbildningen är mellan 6–15 månader beroende på vad du ska utbildas till.

GRUNDLÄGGANDE MILITÄR UTBILDNING (GMU)

3 månader

Utbildningen inleds med en grundläggande militär utbildning (GMU).

BEFATTNINGSUTBILDNING (BU)

Efter den grundläggande militära utbildningen fortsätter utbildningen direkt med en befattningsutbildning. Utbildningslängden varierar beroende på vilket område du utbildar dig inom.

Specialistofficersutbildning

1,5 år

Du utbildas till specialistofficerare under tre terminer på någon av Försvarsmaktens skolor runt om i landet.

Utbildningen varvar teori med praktik och fokuserar på ledarskap och specialkunskaper inom den valda yrkesinriktningen. 

Anställning

Du börjar arbeta i Försvarsmakten, men fortsätter hela tiden att öva och vidareutveckla dig i din roll.

Fortsatt karriär