Snabbfakta om befattningen

 • Befattningstyp: Specialistofficer
 • Orter: , , , ,
 • Verksamhetsområden: Flygvapnet, Ledning
 • Arbetsområden: Ledning och samband
 • Teman: Fordon/maskiner, IT/elektronik, Naturvetenskap
 • Utbildas via grundutbildningen: Nej
3/5
Fysisk
4/5
Teknisk
3/5
Teoretisk
3/5
Mentalt

Arbetsuppgifter

Som specialistofficer inom samband luft deltar du i övningar och i internationella insatser som driftledare av sambands-, informations- och kommunikationssystem.

Olika inriktningar

Arbetet som specialistofficer inom ledningssystem passar dig som har hög teknisk kunskap samt en stor vilja att utvecklas inom yrket. Du kan arbeta som till exempel ledningssystemdriftledare, systemtekniker inom IT, marktele eller ström.

Under utbildningen lär du dig att arbeta med samband inom rörligt kompani i en stridsledningsbataljon, insatsorganisation, basbataljon och stridsledningscentral. Beroende på var du arbetar ser dina arbetsuppgifter olika ut.

Utbildningsfakta

 • Utbildningstid: 18 mån
 • Utbildningsplatser:

Om utbildningen

Utbildningen till sambandsofficer sker vid Försvarsmatens tekniska skola (FMTS) i Halmstad under ett och ett halvt år. Efter att du tagit din officersexamen placeras du i Uppsala i Stril-bataljonens radio- och radiolänkpluton där du fortsätter att kontinuerligt fortbilda dig.

Du får grundläggande utbildning i samband för att kunna arbeta vid ett rörligt kompani i Stril-bataljon, en stridsledningscentral samt en basbataljon. 

I takt med att kompaniets system utvecklas fortsätter du att utbilda dig inom ledningssystem, datanätverk och satellitkommunikation. Du kan också gå vidare i ditt ledarskap och bli gruppchef eller plutonchef.

Du kommer bland annat utbildas för att få kunskap i:

 • Körkort BE, tungt släp
 • Körkort CE, tung lastbil med släp
 • Terrängkörning
 • ADR, transport av farligt gods, transportabla master, flygradio-system, radiolänkssystem
 • Certifikat för hög-höjdsarbete, mast och tornbehörighet, elverk
 • Militärt sprängkort
 • Strid med bland annat AK5C
 • Ledarskap

Min väg till sambandsofficer

Militär bakgrund
Ingen militär bakgrund
Mönstring

1 dag

Mönstringen består av ett antal tester som genomförs av Plikt- och prövningsverket för att testa din lämplighet att utbilda dig och jobba militärt i Försvarsmakten. 

Grundutbildning

Du börjar med att göra en grundutbildning med värnplikt. Utbildningen är mellan 6–15 månader beroende på vad du ska utbildas till.

GRUNDLÄGGANDE MILITÄR UTBILDNING (GMU)

3 månader

Utbildningen inleds med en grundläggande militär utbildning (GMU).

BEFATTNINGSUTBILDNING (BU)

Efter den grundläggande militära utbildningen fortsätter utbildningen direkt med en befattningsutbildning. Utbildningslängden varierar beroende på vilket område du utbildar dig inom.

Specialistofficersutbildning

1,5 år

Du utbildas till specialistofficerare under tre terminer på någon av Försvarsmaktens skolor runt om i landet.

Utbildningen varvar teori med praktik och fokuserar på ledarskap och specialkunskaper inom den valda yrkesinriktningen. 

Ansök om anställning

Du kan fortsätta din karriär inom Försvarsmakten på många olika sätt. Som anställd fortsätter du hela tiden att öva och vidareutveckla dig i din roll.

Du kan också vidareutbilda dig inom officersspåret eller engagera dig i Hemvärnet.

Fortsatt karriär