Du befinner dig på ett fält och din bataljon stöter på ett minerat område. Som pionjärgruppchef är det din uppgift att tillsammans med gruppen bryta mineringen och skapa en säker väg så att bataljonen kan ta sig igenom. Längst fram i bataljonen arbetar du noggrant med bibehållet lugn. Du beordrar några av pionjärsoldaterna i gruppen att inta försvarspositioner, medan du och en soldat kravlar fram med sprängladdningar för att spränga en väg genom mineringen.

Pionjärgruppchefen ingår i en pionjärpluton i en markstridsbataljon. Om bataljonen stöter på ett hinder är det pionjärplutonens uppgift att på olika sätt röja undan hindret. Det kan till exempel handla om att spränga bort minor eller att bygga övergångar över mindre vattendrag. Som specialistofficer beslutar du hur uppgiften skall lösas på bästa sätt.

En viktig del av pionjärgruppens uppgift är att utföra fältarbete, vilket innebär att gräva, bygga upp och riva ner. Till exempel bygger ni befästningar med hjälp av hjullastare, bergborr och motorsåg så att soldaterna i bataljonen får bästa möjliga skydd när de ska försvara ett område.

Som specialistofficer och gruppbefäl är det du som planerar hur befästningen ska se ut och var den ska ligga, och du är också med själv och bygger.

Eftersom pionjärsoldater också ska också kunna fungera som skyttesoldater och kunna strida med en skyttepluton ska ni kunna hantera samma vapensystem som de använder, till exempel kulsprutor, granatgevär och handgranater.

Jobbet som specialistofficer och pionjärgruppchef är fysiskt krävande, då du ofta rör dig till fots och bär på tung utrustning. Du måste vara fantasi- och initiativrik och problemlösningsorienterad. Eftersom du hanterar minor och sprängmedel som kan vara mycket farliga krävs att du är noggrann och stresstålig under tidspress och stress.

Som ledare för gruppen ansvarar du också för att gruppmedlemmarna mår bra och att gruppens utrustning är i gott skick. Du behöver också vara socialt begåvad, kunna fatta beslut och få gruppen att samarbeta bra.

Pionjärgruppbefäl är specialistofficer och leder en grupp på åtta personer som utför fältarbete som att röja eller lägga ut minor samt bygga befästningar eller övergångar över mindre vattendrag.

Liknande befattningar

Ingenjörgruppchef

Ingenjörgruppchefens uppgift är att tjänstgöra som gruppchef för åtta till tio personer och som expert inom strid, sprängarbete, byggnation samt minerings- och förstöringsarbete.

Skytte/spaningsgruppschef

Som skytte- eller spaningsgruppchef leder du en grupp stridande respektive spanande soldater som självständigt löser uppdrag i fältet.