Du befinner dig på ett fält och plötsligt stöter din bataljon på ett minerat område. Som pionjärsoldat är det din uppgift att tillsammans med resten av gruppen bryta mineringen, det vill säga skapa en väg så att bataljonen kan ta sig igenom. Du går längst fram och arbetar noggrant med bibehållet lugn, trots att du inte vet exakt vad som finns framför dig. Medan dina kamrater intar försvarsposition för att skydda gruppen kravlar du dig fram med sprängladdningar för att spränga en väg genom mineringen.

Du som pionjärsoldat ingår i en pionjärpluton, som ingår i en markstridsbataljon. Om bataljonen stöter på hinder är det pionjärplutonens uppgift att röja undan hindret på olika sätt. Det kan till exempel handla om att spränga bort minor med hjälp av olika maskiner eller att bygga övergångar över mindre vattendrag.

En annan uppgift kan vara att minska motståndarens framkomlighet genom att sätta upp hinder, till exempel minor.

Som pionjärsoldat ska du även kunna fungera som skyttesoldat och strida med en skyttepluton. Därför får du lära dig att hantera samma typer av vapen som de använder, till exempel kulsprutor, granatgevär och handgranater.

Utöver det utför du så kallat fältarbete, vilket innebär att gräva, bygga upp eller riva ner: Du bygger exempelvis befästningar med hjälp av hjullastare, bergborr och motorsåg så att soldaterna i bataljonen får bästa möjliga skydd när de ska försvara ett område.

Att vara pionjärsoldat är fysiskt krävande då du ofta rör dig till fots i terräng, och bär på tung utrustning. Samtidigt kräver jobbet att du är initiativ- och fantasirik. Med hjälp av enkla medel som jord, trä och sten ska du kunna bygga befästningar åt dina egna och lägga ut hinder för fienden.

Eftersom du hanterar minor och sprängmedel som kan vara farliga för dig själv och dina kamrater krävs det att du även under pressande förhållanden är mycket noggrann och stresstålig.

En pionjärsoldats uppgift är att utföra fältarbete som att röja eller lägga ut minor samt att bygga befästningar eller övergångar över mindre vattendrag.

Behörighetskrav

  • Svensk medborgare. Dubbla medborgarskap accepteras
  • Du ska vara 18 år eller äldre vid ansökningstillfället
  • Matematik 1, (1a, 1b eller 1c godtas)
  • Svenska 1
  • Engelska 5
  • Uppnå resultat för denna befattning vid antagningsprövningen.

Liknande befattningar

Fältarbetssoldat

En fältarbetssoldat arbetar med att öppna upp vägar, placera ut eller plocka bort minor, bygga upp eller förstöra broar, förstärka eller spränga hål i husväggar.

Skyttesoldat lätt bataljon

Skyttesoldaten ingår i en skyttegrupp vars uppgift är att strida genom anfall eller försvar. Gruppen kan också patrullera i ett område.