Radion knastrar innan en stram röst framträder. Allt utom den viktigaste informationen sållas bort när du antecknar koordinaterna. Du och operatörerna diskuterar kortfattat det tilltagande regnets inverkan innan du tar några steg åt sidan. Snart surrar haubitsens exakta styrsystem, lågt och kontrollerat. När sekundvisaren når sitt mål ger du tecken och omedelbart exploderar den första laddningen.

Som pjäsgruppbefäl hjälper du och din grupp ett stridande förband med indirekt eld, vilket innebär att ni skjuter mot mål ni inte ser själva. Du leder två operatörer och en förare i en tung terrängvagn med en fastmonterad haubits, en artilleripjäs som påminner om en kanon. Ni arbetar oftast en bit ifrån fienden, men om striden kommer nära kan ni tvingas försvara er med eldhandvapen och kulsprutan på vagnens tak.

Ni jobbar i två enheter, en pjäsgrupp med vagnen med haubits, på tre till fyra personer och en grupp på två personer som levererar ammunition från ett annat fordon. Som pjäsgruppbefäl är du chef för antingen pjäs- eller ammunitionsgruppen.

De här två grupperna ingår i en så kallad Archerpluton, uppkallad efter det vapensystem ni använder. Det är ett hjulgående vapensystem som du ställer in, styr och skjuter med från förarhytten. Via ett datasystem får du besked om vart du ska rikta pjäsen. Målen kan vara så långt som 40 kilometer bort. Med så stora avstånd i åtanke är det viktigt att du är noggrann.

Som pjäsgruppbefäl är du chef över din grupp och tillsammans med din chef, plutonchefen, bestämmer du arbetstider och uppgifter för de andra i gruppen. Du utbildar dem i allt från väpnad strid till sjukvårdstjänst, materieltjänst och artilleritjänst. Eftersom du både undervisar gruppen och leder dem när ni övar strid är arbetet väldigt omväxlande.

Gruppen umgås nära varandra dygnet runt i små utrymmen, varför det är viktigt att kunna samarbeta under tuffa förhållanden. Långa perioder av stillasittande kan plötsligt avlösas av snabba, fysiskt tunga insatser. Eftersom pjäsgruppchefen ska fungera som ställföreträdande plutonchef måste du vara bra på att leda och organisera arbetet.

Som pjäsgruppbefäl leder du antingen en ammunitionsgrupp som levererar ammunition till pjäsen, eller en pjäsgrupp som hanterar pjäsen och understödjer ett annat förband med indirekt eld.

Liknande befattningar

Artilleriradargruppchef

Din huvuduppgift som specialistofficer inom indirekt bekämpning sensor är att med olika metoder ta ut koordinaterna för var målet befinner sig för att vidarebefordra dessa till stridande enheter.

Eldledningsgruppchef

Din huvuduppgift som specialistofficer inom indirekt bekämpning sensor är att understödja andra förband med att ta ut koordinaterna för var motståndaren befinner sig, för att kunna bekämpa målet med artilleri, granatkastare eller stridsflyg.