Ett skadat JAS 39 Gripen har kraschat på landningsbanan. Det ryker ur motorn och piloten kan inte ta sig ut. Precis enligt dina planer är R3-soldaterna är på väg ut till flygplanet för att rädda piloten och släcka elden i flygplanet. När händelsen är över utvärderar du noggrant insatsen och för att ta tillvara erfarenheterna.

En militär flygplats kräver hög beredskap inom flygplatsräddningstjänst, flygfältsarbete och ammunitionsröjning, och R3-enheten har tre viktiga huvuduppgifter: rädda, röja och reparera. Det handlar om att rädda liv och utrustning vid olyckor och attacker, röja minor och ammunition och att snabbt reparera flygplatsen efter olyckor eller eventuella attacker.

Som R3-officer leder du R3-funktionen i anslutning till flygflottiljer, tillfälliga flygfält och civila flygplatser, såväl nationellt som internationellt. Ditt arbete består dels av att ansvara för att flygplatsräddningstjänsten klarar av att leverera så kallad 90-sekundersberedskap, vilket innebär att en räddningsinsats mot flygplanet ska påbörjas inom 90 sekunder efter larm om att en olycka har inträffat.

Du är dessutom ansvarig för fälthållningsgruppen, som har till uppgift att se till att landningsbanan går att använda – oavsett väder, olyckor eller om flygplatsen har varit utsatt för attacker. Under vinterhalvåret handlar det även om att planera så att flygfältet blir snöröjt så att planen kan starta och landa riskfritt.

All R3-tjänst ska kunna genomföras året runt, när som helst och var som helst, även under försvårande omständigheter, till exempel om området där du befinner dig belagts med kemiska stridsmedel eller om basen anfallits.

Som R3-officer ska du kunna planera och leda arbetet efter ett flyganfall inom funktionerna räddning, röjning samt ban- och vägreparation, inklusive ammunitions- och minröjning och kemiska, biologiska, radiologiska och nukleära händelser. Till din hjälp har du specialistofficerarna som leder det praktiska genomförandet.

R3-officerens uppgift är att planera arbetet för rädda liv och utrustning och se till att flygplatsen kan hållas i drift vad som än händer. R3 betyder räddning, röjning och reparation.

Liknande befattningar

R3 Specialistofficer

R3-specialistofficerens uppgift är att rädda liv och utrustning och se till att flygplatsen kan hållas i drift vad som än händer. R3 betyder räddning, röjning och reparation.