Radioanropet är tydligt, fiender har siktats på ny plats, ni behövs längre bort för att säkerställa att chefen kan ge order till de enheter han skickar för att möta motståndaren. Tillsammans med din grupp bryter du den radiolänkstation ni varit vid de senaste dagarna. Ni lastar er utrustning på lastbilen och åker till en höjd med ett fast torn några mil bort. Tillsammans bygger ni upp er radiolänkstation under ledning av gruppchefen, 25 meter upp i luften fäster ni en antenn samtidigt som flera andra grupper gör samma sak på andra platser i närheten. Det är ont om tid och det gäller att använda sina krafter på bästa sätt. Tillsammans upprättar ni ett sambandsnät. Tack vare dig, din grupp och andra radiolänkgrupper möjliggörs kommunikation mellan enheter trots flera mils avstånd och chefen kan leda sitt förband.

Som radiolänksoldat är din uppgift att upprätta rörligt samband. Beroende på plats och förutsättningar kan ni antingen använda er av egna master och torn, eller använda redan befintliga byggnader att montera era riktantenner i. Alla i gruppen har en specialkompetens och du kan exempelvis vara förare, gruppchef eller operatör. Gemensamt för er är att ni i första hand är soldater och ska försvara både er själva och era avancerade sambandssystem.

En typisk arbetsuppgift är att tillsammans med andra radiolänkgrupper bygga upp ett sambandsnät. Sambandsnätet är en förutsättning för enheter inom förbandet att kommunicera. Du behöver varaduktig på teknik och att hantera stress eftersom det i många fall är bråttom att omgruppera radiolänkstationen. Bitvis kommer det att vara jobbigt och i nästa stund lugnt. Arbetsbelastningen varierar, men utan dig och din grupp förlorar chefen kontakten med sitt förband.

Om utbildningen

Under den första tiden genomför du en grundläggande militär utbildning, där introduceras du i livet som soldat. Du får bland annat lära dig hantera ett vapen, bo i fältmiljö samt bli utbildad militär skyddsvakt. Efter detta genomför du din befattningsutbildning, där lär du dig hantera den teknik du ska använda som radiolänksoldat. Under befattningsutbildning vidareutvecklar du även dina grundläggande soldatfärdigheter genom utökad stridsutbildning och utbildning på fler vapensystem.

Gruppchef

För dig som är gruppchef kommer uppgiften vara att leda din grupp i både övning och strid. Som gruppchef går du en gruppchefsutbildning där du lär dig mer om ledarskap och pedagogik för att kunna leda din grupp på bästa sätt.

Som radiolänksoldat bygger du sambandsnät för att möjliggöra för olika enheter att kommunicera med varandra.

Särskilda krav

Du som ska göra höghöjdsarbeten i torn och mastv genomgår en kompletterande läkarundersökning.